Emigrantprotokollene fra Trondheim. Del 12.

Microfilm NT 119 (1888-1899)

Utvandrere fra Moe, Ranen, Hemnes, Nesna, Lurψ, Rψdψ og Saltdal (1889)

Noen rubrikker fra protokollene - slike som agent, fragt, kjψn, skib og forevisnings datum - er utelatt her. Rubrikk 2 er lψpenummer i emigrantprotokollen. NB! Personer kan ha blitt oversett. Sψker du navn som ikke stεr her, vennligst sjekk kilden (eller let pε andre utreisesteder, som Bodψ og Bergen).   AEA

Stater:
CA = California, IA = Iowa, IL = Illinois, KS = Kansas, MD =Maryland, MA = Massachusetts, MI = Michigan, MN = Minnesota,
MO = Missouri, MT = Montana, ND = Nord-Dakota, NE = Nebraska, OR = Oregon, PA = Pennsylvania, SD = Sψr-Dakota, TX = Texas, WA = Washington, WI = Wisconsin

1889

Antal

Nr.

Still.

Stand

Navn og familieforhold

Alder

Hjemsted

Bestemmelsessted

Datum

2213.         

54

Arb

Ug.

Edvard Hansen

22

Mo Ranen

Portland OR

15.2.89

2214.         

56

”

”

Peter Abrahamsen

36

   ”

St. Paul MN

15.2.89

2215.         

57

”

”

Johanna Abrahamsen

60

   ”

   ”

   ”

2216.         

72

”

”

Carl Larsen

25

Lurψ

   ”

27.2.89

2217.         

114

”

”

Albert Jakobsen Sandhei

20

Mo, Ranen

Chicago IL

   ”

2218.         

116

”

”

Severine Pedersen

20

   ”

   ”

11.3.89

2219.         

187

”

”

Ulrik Olsen

30

Lurψ

Hayward WI

13.3.89

2220.         

314

”

”

Karl Jakobsen

39

   ”

Seattle WA

20.3.89

2221.         

315

”

”

Johan Jensen

18

   ”

   ”

   ”

2222.         

318

”

”

Johan Larsen

23

Rψdψ

   ”

   ”

2223.         

319

”

G

P. Skrψdder

36

   ”

Pelican R. MN

21.3.89

2224.         

320

”

G

Lovise   ”    hustru

36

   ”

   ”

  

2225.         

321

 

Barn

Ludvig   ”  

11

   ”

   ”

   ”

2226.         

607

 

Ug.

Nicolai Andersen, snedker

40

Nζsne

Chicago IL

9.4.89

2227.         

608

Arb

”

Johan Husby

43

   ”

   ”

   ”

2228.         

614

”

G

Ole Eriksen

60

Mo Ranen

St. John Dakota

11.4.89

2229.         

615

”

G

Anna, kone

55

   ”

   ”

   ”

2230.         

853

”

Ug.

Peder A. Pedersen

44

   ”

Apleton MN

17.4.89

2231.         

1033

”

”

August Johanson

36

Sverige

Minot Dakota

   ”

2232.         

1034

”

”

Frants Johanson

27

Hemnζs

   ”

   ”

2233.         

1066

”

”

Anton J. Anderson

30

Amerika

Dresser WI

1.5.89

2234.         

1067

”

”

Elden do.

18

Nζsne

   ”

   ”

2235.         

1068

”

”

Anne do.

21

   ”

   ”

   ”

2236.         

1069

”

”

Johanne do.

23

   ”

   ”

   ”

2237.         

1070

”

”

Anton do.

36

   ”

   ”

   ”

2238.         

1236

”

G

Peder Larsen

56

Mo Ranen

New York

   ”

2239.         

1237

”

”

Karen, kone

50

   ”

   ”

   ”

2240.         

1238

 

 

Peder, barn

11

   ”

   ”

   ”

2241.         

1318

”

Ug.

Gina Risberg

24

Mo Ranen

Muskegan MI

7.5.89

2242.         

1319

”

”

Johan Risberg

22

   ”

   ”

   ”

2243.         

1337

”

”

Anders Losvig, sψmand

29

Rψdψ

Brookings Dak.

   ”

2244.         

1345

”

”

Hans Christoffersen

26

   ”

New York

   ”

2245.         

1406

”

”

Christine Carlsen

27

Mo Ranen

Webster Dakota

11.5.89

2246.         

1407

”

”

Sara N. Johansen

27

Nζsne

Seattle WA

   ”

2247.         

1448

”

”

Peder Sivertsen

25

   ”

Lisbon Dakota

16.5.89

2248.         

1449

”

”

Rasmus Alsaker

24

Rψdψ

Benson MN

   ”

2249.         

1450

”

”

Knud Sψrensen

27

Lurψ

   ”

   ”

2250.         

1470

”

Enke

Andrianne Pedersen

54

Mo Ranen

Chicago IL

   ”

2251.         

1471

 

 

Albert do., sψnn

9

   ”

   ”

   ”

2252.         

1508

”

Ug.

Ingvald Nilsen

23

Nζsne

Paynesville MN

15.5.89

2253.         

1510

”

G

Peter Pedersen

26

   ”

   ”

   ”

2254.         

1511

”

G

Dina, do., kone

29

   ”

   ”

   ”

2255.         

1512

 

 

Mila do., barn

½

   ”

   ”

   ”

2256.         

1513

”

Ug.

Nicolai Pedersen

27

   ”

Baldwin WI

   ”

2257.         

1514

”

”

Peder Jensen

23

   ”

   ”

   ”

2258.         

1533

”

”

Johanna Johansen

22

Mo Ranen

New York

   ”

2259.         

1534

”

”

Iver Pedersen Ortfjeld

29

   ”

   ”

   ”

2260.         

1582

”

G

Jψrgen Bang Jonassen

34

Lurψ

Bismarck Dak.

   ”

2261.         

1583

”

G

Dorthea do., kone

38

   ”

   ”

   ”

2262.         

1584

”

Ug.

Angel Jonassen

15

   ”

   ”

   ”

2263.         

1617

”

”

Johannes Andersen

21

Nζsne

Portland Trail Dakota

   ”

2264.         

1681

”

G

Ole Ransvold

60

Mo Ranen

New York

   ”

2265.         

1682

Arb

G

Marit do., kone

60

Mo Ranen

New York

15.5.89

2266.         

1683

”

Ug.

Christoffer Hansen

18

Hemnζs

Brandon MN

   ”

2267.         

1750

Arb

Ug.

Peder Jensen Aanζs

23

Mo Ranen

New York

16.5.89

2268.         

1751

”

”

Peder Pedersen

27

   ”

   ”

   ”

2269.         

1752

”

”

Elisabeth Christoffersen

31

   ”

   ”

   ”

2270.         

1754

”

G

Marine Jensen

60

   ”

Paynesville MN

   ”

2271.         

1755

”

Ug.

Hansine do.

20

   ”

   ”

   ”

2272.         

1756

”

”

Jens dp.

26

   ”

   ”

   ”

2273.         

1758

”

”

Christian Pedersen

22

   ”

New York

   ”

2274.         

1761

”

”

Hans Jensen Snerterud

24

Lurψ

Pelican R. MN

   ”

2275.         

1762

”

”

Jacob Fredriksen

16

   ”

   ”

   ”

2276.         

1763

”

G

Jens Hansen

66

   ”

   ”

   ”

2277.         

1764

”

G

Bergethe Hansen, kone

56

   ”

   ”

   ”

2278.         

1765

”

Ug.

Anton do.

36

   ”

Angus MN

   ”

2279.         

1766

”

”

Albius do.

21

   ”

   ”

   ”

2280.         

1767

”

G

Elen do.

27

   ”

   ”

   ”

2281.         

1768

”

Ug.

Tomine Andersen

67

   ”

   ”

   ”

2282.         

1769

 

 

Thora Hansen

4

   ”

   ”

   ”

2283.         

1770

 

 

Kristine do.

4

   ”

   ”

   ”

2284.         

1771

 

 

Inga do.

3

   ”

   ”

   ”

2285.         

1772

 

 

Katrina do.

10/12

   ”

   ”

   ”

2286.         

1773

”

Ug.

Else Johansen

24

   ”

Lake Park MN

   ”

2287.         

1774

”

”

Johan H. Jacobsen

24

   ”

Brooten MN

   ”

2288.         

1779

”

”

Hans Antonsen

25

Mo Ranen

Devils Lake Dak.

   ”

2289.         

1780

”

”

Jacob Monsaas

25

   ”

Chicago IL

   ”

2290.         

1788

”

G

Martin Carlsen

38

Lurψ

Angus MN

   ”

2291.         

1789

 

 

Hartvig do.

11

   ”

   ”

   ”

2292.         

1856

”

Ug.

Sigvard Sigvardsen

25

Rψdψ

   ”

   ”

2293.         

1861

”

”

Kornelius Arentsen, sψmand

29

   ”

Atwater MN

25.5.89

2294.         

1862

”

”

Johan Thomassen

22

   ”

Dawson MN

   ”

2295.         

1875

”

”

Ole Hansen

30

Lurψ

Pelican R. MN

24.5.89

2296.         

1890

”

”

Randine Abrahamsen

18

Mo Ranen

Webster Dakota

23.5.89

2297.         

1891

”

”

Anne I. do.

21

   ”

   ”

   ”

2298.         

1897

”

”

Oline Ingebrigtsen

29

   ”

   ”

27.5.89

2299.         

1898

 

 

Ottar Ingeman, barn

½

   ”

   ”

   ”

2300.         

1938

”

G

Karsten M. Jψrgensen

37

Nζsne

New York

29.5.89

2301.         

1939

 

 

Christian do.,

4 ½

   ”

Lamberton MN

   ”

2302.         

1944

”

G

Allette Nilsen

50

Rψdψ

New York

   ”

2303.         

1945

”

”

Albert Olsen

28

   ”

   ”

   ”

2304.         

1946

”

”

Sine, kone

26

   ”

   ”

   ”

2305.         

1947

 

 

Alvilde, barn

3

   ”

   ”

   ”

2306.         

1948

 

 

Axel do.

2

   ”

   ”

   ”

2307.         

1949

 

 

Alf

½

   ”

   ”

   ”

2308.         

1953

”

Ug.

Nils Nilsen

57

   ”

Atwater MN

   ”

2309.         

1962

”

”

Marianne Olsen

17

Mo Ranen

New York

   ”

2310.         

1963

 

 

Anna B. E. Olsen

10

   ”

   ”

   ”

2311.         

1964

”

”

Anna Z. Nilsen

68

   ”

   ”

   ”

2312.         

1965

”

”

Axel U. Storvold

21

   ”

   ”

   ”

2313.         

1966

”

”

Bernt Halvorsen

25

   ”

   ”

   ”

2314.         

1967

”

”

Anne do.

22

   ”

   ”

   ”

2315.         

1973

”

”

Conrad Carlsen

19

Lurψ

Minot Dakota

   ”

2316.         

1983

”

G

Iver Johansen

50

Hemnζs

Chicago IL

   ”

2317.         

2017

”

”

Edvard Johan Rasmussen

30

Nζsne

New York

   ”

2318.         

2018

”

”

Gjertrud do., kone

30

   ”

   ”

   ”

2319.         

2019

 

 

Rode Mortin do., barn

7

   ”

   ”

   2

2320.         

2020

 

 

Kristine D. do.,

5

   ”

   ”

   ”

2321.         

2021

 

 

Petro E. do.,

3

   ”

Webster Dakota

   ”

2322.         

2066

”

Ug.

David Petersen

60

Mo Ranen

Sioux City IA

   ”

2323.         

2067

”

”

Peder Johnsen

25

   ”

   ”

   ”

2324.         

2055

”

”

John Birkdal

24

Hemnζs

Canby MN

   ”

2325.         

2056

”

”

Lovise Adolfsen

44

Mo Ranen

Oakes Dakota

   ”

2326.         

2057

”

”

Anna Nilsen

28

   ”

   ”

   ”

2327.         

2058

”

”

Elisabet do.,

39

   ”

   ”

   ”

2328.         

2059

”

”

Jacob Adolfsen

37

   ”

   ”

   ”

2329.         

2102

Arb

Ug.

Evert Larsen

21

Rψdψ

Porter MN

   ”

2330.         

2103

”

”

Albert Tomeie

18

Nζsne

   ”

   ”

2331.         

2111

”

”

Jψrgen Olsen

22

Nζsne

Chicago IL

29.5.89

2332.         

2115

”

”

Paul P. Lund

20

   ”

Perley MN

   ”

2333.         

2118

”

”

Ebenhard Ellingsen

20

Rψdψ

Chicago IL

    ”

2334.         

2140

”

”

Peder Nordbostad

20

Nζsne

New York

   ”

2335.         

2141

”

G

Albert Johnsen

29

   ”

Calumets MI

   ”

2336.         

2142

”

”

Ingeborg do., kone

28

   ”

   ”

   ”

2337.         

2153

”

Ug.

Bernhard Tψnder

25

Nζsne

Oakes Dakota

   ”

2338.         

2154

”

”

Anders Pedersen

24

   ”

   ”

   ”

2339.         

2155

”

”

Martin Johansen

24

   ”

Rosenfold Manitoba Can.

   ”

2340.         

2156

”

”

Albert Caspersen

19

   ”

   ”

   ”

2341.         

2169

”

”

Peder Abrahamsen

25

Hemnζs

Trempealeau WI

   ”

2342.         

2173

”

”

Birgithe Thomassen

38

Mo Ranen

New York

   ”

2343.         

2174

”

”

Greger Henriksen

17

   ”

   ”

   ”

2344.         

2175

”

”

Ole Christiansen

23

   ”

   ”

   ”

2345.         

2176

”

”

Maren do.,

24

   ”

   ”

   ”

2346.         

2177

”

”

Mathias E. Olsen

30

   ”

Ishpeming MI

   ”

2347.         

2213

”

”

Didrik Langseth

26

Nζsne

New York

5.6.89

2348.         

2214

”

”

Hanna Hansen

21

   ”

Chicago IL

   ”

2349.         

2223

”

”

Jψrgen Olsen

21

   ”

Moorhead MN

   ”

2350.         

2224

”

”

Albert Andersen

18

   ”

   ”

   ”

2351.         

2373

”

”

Martin Andreassen

23

Saltdal

St. Paul MN

   ”

2352.         

2376

”

”

Kristen Madsen

30

   ”

   ”

   ”

2353.         

2377

”

G

Albert Olsen

27

   ”

   ”

   ”

2354.         

2378

”

”

Albertine Olsen, hustru

21

   ”

   ”

   ”

2355.         

2379

 

 

Inga do., barn

11/12

   ”

   ”

   ”

2356.         

2441

”

Ug.

Hans A. Steinbζkhaug

20

Mo Ranen

Portland OR

   ”

2357.         

2442

”

G

Johannes Ψverdal

40

   ”

Woodville WI

12.6.89

2358.         

2443

”

”

Johanna do., kone

26

   ”

   ”

   ”

2359.         

2564

”

Ug.

Retsius W. Olsen

22

   ”

Chicago IL

19.6.89

2360.         

2567

”

G

Martin Olsen

62

Nζsne

   ”

   ”

2361.         

2568

”

”

Marit do., kone

57

   ”

   ”

   ”

2362.         

2569

 

 

Karen do., barn

11

   ”

   ”

   ”

2363.         

2570

 

 

Maren do., barn

9

   ”

   ”

   ”

2364.         

2645

”

G

Gjertrud Christensen

65

Mo Ranen

New York

   ”

2365.         

2646

”

Ug.

Johanna Haagensen

27

   ”

   ”

   ”

2366.         

2647

”

”

Hilda E. H. Meyer

16

   ”

   ”

   ”

2367.         

2697

”

”

Johanna Tollefsen

22

Rψdψ

Chicago IL

   ”

2368.         

2698

”

G

Ole Pedersen

30

   ”

Benson MN

   ”

2369.         

2699

”

”

Elen do., kone

33

   ”

   ”

   ”

2370.         

2700

 

 

Olaf do., barn

4

   ”

   ”

   ”

2371.         

2701

 

 

Edvin do., barn

2

   ”

   ”

   ”

2372.         

2702

”

G

Lars Pedersen

30

   ”

   ”

   ”

2373.         

2703

”

”

Antonette do., kone

22

   ”

   ”

   ”

2374.         

2704

 

 

Lina do., barn

4

   ”

   ”

   ”

2375.         

2705

 

 

Olaf do., barn

2

   ”

   ”

   ”

2376.         

2706

 

 

Inga do., barn

1 ½

   ”

   ”

   ”

2377.         

2707

 

 

Laura do., barn

2/12

   ”

   ”

   ”

2378.         

2708

”

G

Sakarias Karlsen

35

   ”

   ”

   ”

2379.         

2709

”

G

Karoline Karlsen, kone

23

Rψdψ

Benson MN

26.6.89

2380.         

2710

 

 

Sigurd Karlsen, barn

10/12

   ”

   ”

   ”

2381.         

2714

”

Ug.

Ludvig Larsen

23

Mo Ranen

Webster Dakota

   ”

2382.         

2715

”

”

Petrine E. Straumdal?

60

   ”

   ”

   ”

2383.         

2716

”

”

Frants Bjeldaanζs

25

   ”

   ”

   ”

2384.         

2717

”

”

John Larsen

27

   ”

   ”

   ”

2385.         

2718

”

”

Karen do.

25

   ”

   ”

   ”

2386.         

2719

”

”

Eva do.

24

   ”

   ”

   ”

2387.         

2720

”

G

Erik Olsen

57

   ”

Bottineau Dak.

   ”

2388.         

2721

”

”

Elen do., kone

57

   ”

   ”

   ”

2389.         

2722

”

Ug.

Ole do., barn

29

   ”

   ”

   ”

2390.         

2741

”

G

Ole Nilsen

51

   ”

New York

   ”

2391.         

2742

”

”

Berta, kone

41

   ”

   ”

   ”

2392.          

2743

Arb

Ug.

Johannes Olsen

16

Mo Ranen

New York

26.6.89

2393.         

2744

”

”

Sakrine do.

21

   ”

   ”

   ”

2394.         

2745

 

 

Mathilde do.

13

   ”

   ”

   ”

2395.         

2746

 

 

Anna do.

10

   ”

New York

26.6.89

2396.         

2747

”

Ug.

Karen S. Eliassen

21

   ”

   ”

   ”

2397.         

2748

”

”

Greger Jensen

33

   ”

Seattle WA

   ”

2398.         

2749

”

G

Johannes Pedersen

31

   ”

   ”

   ”

2399.         

2750

”

”

Martha do., kone

21

   ”

   ”

   ”

2400.         

2751

”

Ug.

Bjψrn Svendsen

24

   ”

   ”

   ”

2401.         

2752

”

”

John Johnsen

29

   ”

   ”

   ”

2402.         

2753

”

”

Sara Olsen

20

   ”

   ”

   ”

2403.         

2754

”

G

Jens Jensen

33

   ”

Ortonville MN

   ”

2404.         

2755

”

”

Lorense do., kone

30

   ”

   ”

   ”

2405.         

2780

”

Ug.

Ida K. Larsen

22

   ”

Webster Dakota

3.7.89

2406.         

2781

”

”

Lars Haagensen

22

   ”

   ”

   ”

2407.         

2849

”

G

Peter Hansen

32

   ”

Evanston IL

   ”

2408.         

2850

”

”

Anne do., kone

27

   ”

   ”

   ”

2409.         

2867

”

”

Paulus Larsen

26

Hemnζs

Horace Dakota

   ”

2410.         

2935

”

G

Nils Johansen

60

Mo Ranen

Webster Dakota

   ”

2411.         

2936

”

”

Karen do., kone

57

   ”

   ”

   ”

2412.         

2937

”

Ug.

Anne do.,

23

   ”

   ”

   ”

2413.         

2938

 

 

Nordmann do., barn

3/52

   ”

   ”

   ”

2414.         

3033

”

Ug.

Karin Jensen

17

Nζsne

Chippewa Falls wi

15.7.89

2415.         

3242

”

”

Ole Paulsen

32

Hemnζs

Chicago IL

7.8.89

2416.         

3243

”

”

Jensine Skog

33

Nζsne

Clitherall MN

   ”

2417.         

3282

”

G

Arnt Olsen

79

   ”

Chicago IL

   ”

2418.         

3283

”

”

Anne do., kone

72

   ”

   ”

   ”

2419.         

3284

”

Ug.

Karl Arentsen

33

   ”

   ”

   ”

2420.         

3370

”

”

Ole Johansen

24

   ”

Granite Falls MN

21.8.89

2421.         

3371

”

G

Anders Carlsen

55

   ”

   ”

   ”

2422.         

3372

”

”

Johanne do., kone

53

   ”

   ”

   ”

2423.         

3373

 

 

Sabine do., barn

11 ½

   ”

   ”

   ”

2424.         

3374

 

 

Albert do., barn

9

   ”

   ”

   ”

2425.         

3375

”

Ug.

Harald Beiermann

17

   ”

   ”

   ”

2426.         

3487

”

”

Markus Pedersen

48

Salten

Watson MN

29.8.89

2427.         

3572

”

”

Benjamin Isaksen

27

Nζsne

New York

4.9.89

2428.         

3683

”

”

Ovidia Olsen

32

Saltdal

   ”

19.9.89

2429.         

3797

”

”

Dorthea Pedersen

20

Mo Ranen

   ”

16.10.89

 bar

© Layout, innehεll och bilder:
Sigbert Fryxell
URL. http:/
Siden uppdatert 2008-10-11.