Emigrantprotokollene fra Trondheim. Del 13.

Microfilm NT 119 (1888-1899)

Utvandrere fra Moe, Ranen, Hemnes, Nesna, Lurψ, Rψdψ og Saltdal (1890)

Noen rubrikker fra protokollene - slike som agent, fragt, kjψn, skib og forevisnings datum - er utelatt her. Rubrikk 2 er lψpenummer i emigrantprotokollen. NB! Personer kan ha blitt oversett. Sψker du navn som ikke stεr her, vennligst sjekk kilden (eller let pε andre utreisesteder, som Bodψ og Bergen).   av AEA

Stater:
CA = California, IA = Iowa, IL = Illinois, KS = Kansas, MD =Maryland, MA = Massachusetts, MI = Michigan, MN = Minnesota,
MO = Missouri, MT = Montana, ND = Nord-Dakota, NE = Nebraska, OR = Oregon, PA = Pennsylvania, SD = Sψr-Dakota, TX = Texas, WA = Washington, WI = Wisconsin

1890

Antal

Nr.

Still.

Stand

Navn og familieforhold

Alder

Hjemsted

Bestemmelsessted

Datum

2213.         

12

Arb

Ug.

Oline Pedersen

50

Lurψ

Pelican R. MN

23.1.90

2214.         

13

”

”

Martin Jensen

16

   ”

Barnesville MN

   ”

2215.         

50

”

”

Johannes Skog

22

Nζsne

Chicago IL

22.2.90

2216.         

307

”

”

Martin H. Jamtli

23

Mo Ranen

New York

2.4.90

2217.         

308

”

”

Jens do.

21

   ”

   ”

   ”

2218.         

577

”

”

Lars Eliassen

24

   ”

Onalaska WI

30.4.90

2219.         

578

”

”

Ole Hermann

22

   ”

   ”

   ”

2220.         

587

”

”

Marianne Pedersen

26

Rψdψ

Boston MA

   ”

2221.         

824

”

”

Ole Mikkelsen Rψsψ

21

Lurψ

Pelican R. MN

14.5.90

2222.         

883

”

”

Lars Bergersen, typograf

20

Hemnζs

Chicago IL

   ”

2223.         

892

”

”

Hedvig Jacobsen

26

Mo Ranen

New York

   ”

2224.         

916

”

G

Bergithe Rasmussen

40

Lurψ

Quebec Canada

19.5.90

2225.         

917

”

Ug.

Anna do., barn

23

   ”

   ”

   ”

2226.         

918

 

 

Petra do., barn

14

   ”

   ”

   ”

2227.         

919

 

 

Nicoline do., barn

11

   ”

   ”

   ”

2228.         

920

 

 

Jψrgine do., barn

10

   ”

   ”

   ”

2229.         

921

 

 

Anna do.,

9

   ”

   ”

   ”

2230.         

922

 

 

Fredrik do., barn

4 ½

   ”

   ”

   ”

2231.         

923

 

 

Torleif do., barn

3

   ”

   ”

   ”

2232.         

924

”

G

Anna Karlsen

47

   ”

   ”

   ”

2233.         

925

 

 

Amalie do., barn

18

   ”

   ”

   ”

2234.         

926

 

 

Olai do., barn

1 ½

   ”

   ”

   ”

2235.         

1042

”

Ug.

Haagen Christensen

44

Mo Ranen

Westby WI

   ”

2236.         

1115

”

”

Christian Skjefstad

32

Nζsne

Crookston MN

28.5.90

2237.         

1119

”

G

Jacob Johan Nilsen

66

   ”

Quebec Canada

   ”

2238.         

1120

”

”

Anne Helene do., kone

65

   ”

   ”

   ”

2239.         

1126

”

”

Abraham Johnsen

51

Hemnζs

   ”

   ”

2240.         

1127

”

”

Bergethe do., kone

50

   ”

   ”

   ”

2241.         

1128

”

 

Anna do., datter

19

   ”

   ”

   ”

2242.         

1129

 

 

Augusta do., datter

16

   ”

   ”

   ”

2243.         

1135

”

G

Peder M. Mikkelsen

27

Mo Ranen

   ”

   ”

2244.         

1136

”

”

Sara do., kone

39

   ”

   ”

   ”

2245.         

1137

 

 

Jψrgine do., barn

4

   ”

   ”

   ”

2246.         

1138

 

 

Mikkel do., barn

2

   ”

   ”

   ”

2247.         

1163

”

G

Oskar Olsen

25

Hemnζs

Manitoba Canada

   ”

2248.         

1164

”

”

Anna do., kone

24

   ”

   ”

   ”

2249.         

1165

 

 

Conradine do., barn

1 ½

   ”

   ”

   ”

2250.         

1166

 

 

Ole do., barn

2/12

   ”

   ”

   ”

2251.         

1167

”

G

Karen Olsen

60

   ”

   ”

   ”

2252.         

1168

”

”

Jens Jacobsen

20

   ”

   ”

   ”

2253.         

1170

”

Ug.

John Falk Iversen

25

   ”

Boston MA

   ”

2254.         

1171

”

”

Henrik M. do.,

26

   ”

Morris MN

   ”

2255.         

1173

”

”

Lars Nilsen

59

Mo Ranen

Onalaska WI

   ”

2256.         

1174

”

”

Christian Olsen

22

   ”

   ”

  ”

2257.         

1175

”

”

Johanne Andersen

27

   ”

   ”

   ”

2258.         

1176

”

”

Jacob Petersen

26

Lurψ

Seattle WA

   ”

2259.         

1177

”

”

Jacob Johansen

28

   ”

   ”

   ”

2260.         

1180

”

”

Hans Christiansen

21

   ”

Boston MA

   ”

2261.         

1203

”

G

John Hansen

30

Mo Ranen

Washburn WI

   ”

2262.         

1204

”

”

Sakarine do., kone

22

   ”

   ”

   ”

2263.         

1205

 

 

Johan S. Hansen, barn

9/12

   ”

   ”

   ”

2264.         

1214

”

G

Jacob Andersen

35

Nζsne

Lamberton MN

   ”

2265.         

1216

”

”

Petrine Johanne Andersen

35

   ”

   ”

   ”

2266.         

1220

Arb

Ug.

Nicoline N. Jψrgensen

27

Nζsne

Lamberton MN

29.5.90

2267.         

1221

 

 

Lina Jψrgensen, barn

11

   ”

   ”

   ”

2268.         

1222

 

 

Magna do., barn

9

   ”

   ”

   ”

2269.         

1223

 

 

Jens do., barn

4

   ”

   ”

   ”

2270.         

1224

 

 

Axel do., barn

1

   ”

   ”

   ”

2271.         

1230

Arb

Ug.

Oluf S. J. Skar

18

   ”

   ”

   ”

2272.         

1235

”

G

Johan Christensen

72

Mo Ranen

Quebec Canada

   ”

2273.         

1236

 

”

Andrine do., kone

70

   ”

   ”

   ”

2274.         

1265

”

Ug.

Nils Nilsen

21

   ”

   ”

28.5.90

2275.         

1266

”

”

Petrine E. Andersen

22

   ”

Lisbon Dakota

   ”

2276.         

1267

”

”

Johan N. Jacobsen

32

   ”

   ”

   ”

2277.         

1272

”

”

Sofie Jacobsen

26

   ”

   ”

   ”

2278.         

1273

”

”

Ludvig Berg

22

   ”

Evansville MN

   ”

2279.         

1280

”

”

Hans Pedersen

25

Nζsne

Quebec Canada

   ”

2280.         

1288

”

G

Erik Olsen

34

Mo Ranen

Paynesville MN

31.5.90

2281.         

1289

”

”

Mathea Johnsen, kone

27

   ”

   ”

   ”

2282.         

1290

 

 

Berntine Eriksen, barn

3

   ”

   ”

   ”

2283.         

1291

 

 

Oleanna Eriksen

1

   ”

   ”

   ”

2284.         

1306

”

Ug.

Johannes N. Finbak

27

Hemnζs

Portland OR

4.6.90

2285.         

1307

”

”

Elias J. Larsen

23

   ”

   ”

   ”

2286.         

1308

”

”

Jacob O. Walla

24

   ”

   ”

   ”

2287.         

1319

”

”

Gert Danielsen

28

Saltdal

St. Paul MN

   ”

2288.         

1320

”

G

Ludvig Andersen

27

   ”

   ”

   ”

2289.         

1321

”

”

Hasselberg Madsen

27

   ”

   ”

   ”

2290.         

1322

”

”

Anna do., kone

28

   ”

   ”

   ”

2291.         

1323

”

Ug.

Hans Paulsen

32

   ”

   ”

   ”

2292.         

1324

”

”

Severine Nilsen

25

   ”

   ”

   ”

2293.         

1325

”

”

Bernhard Olsen

27

   ”

Portland OR

   ”

2294.         

1357

”

”

Iver (Jens?) Zakariassen

56

Mo Ranen

Atwater MN

   ”

2295.         

1377

”

”

Johannes Jacobsen

65

Hemnζs

New York

   ”

2296.         

1390

”

”

Maren B. Rydsaaa

19

Mo Ranen

Gretna Manitoba Canada

   ”

2297.         

1391

”

”

Nils P. Millingsjord

17

   ”

   ”

   ”

2298.         

1396

”

”

Julie K. Jacobsen

18

Nζsne

Christine Dak.

   ”

2299.         

1397

”

”

Jacob Petersen

25

Mo Ranen

Dell Rapids Dak.

   ”

2300.         

1398

”

”

Ole N. Olsen

24

Hemnζs

Seattle WA

   ”

2301.         

1399

”

”

John M. Olsen

22

Nζsne

   ”

   ”

2302.         

1421

”

”

Iver Iversen, fisker

32

   ”

Lisbon Dakota

12.6.90

2303.         

1448

”

G

Erik Olsen

36

Mo Ranen

Harbor MN

   ”

2304.         

1449

”

”

Carl E. Andersen

26

   ”

   ”

   ”

2305.         

1450

”

”

Mathilda do., kone

28

   ”

   ”

   ”

2306.         

1451

”

”

Maren Nilsen, kone

22

   ”

   ”

   ”

2307.         

1452

 

 

Penny Johnsen, barn

11/12

   ”

   ”

   ”

2308.         

1453

”

”

Nils Johnsen

29

   ”

   ”

   ”

2309.         

1604

”

Ug.

Olette C. Davidsdatter

21

   ”

Boston MA

25.6.90

2310.         

1734

”

”

Maline K. Hansen

19

   ”

   ”

9.7.90

2311.         

1735

”

”

Greta C. Hansen

29

   ”

New York

   ”

2312.         

1736

”

”

Peder Hansen

23

   ”

   ”

   ”

2313.         

1745

”

G

Anders A. Grψnnζs (Grannes?)

38

   ”

Montreal Canada

   ”

2314.         

1746

”

”

Beret Anna do., kone

44

   ”

   ”

   ”

2315.         

1747

 

 

Haagen M. do., barn

16

   ”

   ”

   ”

2316.         

1748

 

 

Anna do., barn

12

   ”

   ”

   ”

2317.         

1749

 

 

Christian do., barn

11

   ”

   ”

   ”

2318.         

1750

 

 

Ole K. do., barn

9

   ”

   ”

   ”

2319.         

1751

 

 

Milda do., barn

7

   ”

   ”

   ”

2320.         

1752

 

 

Henrik do., barn

4

   ”

   ”

   ”

2321.         

1753

 

 

Barbo do., barn

11/12

   ”

   ”

   ”

2322.         

1761

”

Ug.

Jisken Nilson

23

Hemnζs

New York

   ”

2323.         

1837

”

G

Andrianna Nilsen

50

Mo Ranen

Boston MA

16.7.90

2324.         

1838

 

 

Johan do., barn

11

   ”

   ”

   ”

2325.         

1839

”

Ug.

Ingeborg Bakke

30

   ”

New York

   ”

2326.         

1841

”

”

Anna M. Larsen

20

   ”

Boston MA

   ”

2327.         

1842

”

”

Lovise B. Larsen

20

   ”

   ”

   ”

2328.         

1857

”

G

Abraham Andersen

60

   ”

Towner Dakota

   ”

2329.         

1858

”

”

Inger do., kone

60

   ”

   ”

   ”

2330.         

1933

Arb

Ug.

Johannes Eliassen

22

Mo Ranen

Hirsher IL

30.7.90

2331.         

2004

”

”

Bernhard Larsen

22

Hemnζs

Quebec Canada

   ”

2332.         

2034

”

”

Anton Jensen

25

   ”

Gretna Manitoba Canada

13.8.90

2333.         

2035

 

 

Ludvig do., broder

8

   ”

   ”

   ”

2334.         

2267

”

”

Anna Nilsen

50

   ”

Fargo Dakota

17.9.90

2335.         

2268

”

”

Maren Johansen

23

   ”

Portland OR

   ”

2336.         

2271

”

”

Gulle Gullesen

17

   ”

New York

   ”

2337.         

2273

”

”

Gitta Petersen

29

   ”

   ”

   ”

2338.         

2351

”

G

Josefine Kristensen

35

Mo Ranen

Westby WI

1.10.90

2339.         

2352

 

 

Kristine do., barn

5

   ”

   ”

   ”

2340.         

2353

 

 

Nicoline do., barn

4

   ”

   ”

   ”

2341.         

2354

 

 

Hildur do., barn

2

   ”

   ”

   ”

2342.         

2355

”

Ug.

Anna Winge

22

   ”

New York

   ”

2343.         

2426

”

”

Ole A. Iversen

17

Hemnζs

Baldwin WI

22.10.90

2344.         

2528

”

”

Marqvard Mathisen

46

   ”

Tacoma WA

5.12.90

 bar

© Layout, innehεll och bilder:
Sigbert Fryxell
URL. http:/
Siden uppdatert 2008-10-11.