Emigrantprotokollene fra Trondheim. Del 14.

Microfilm NT 119 (1888-1899)

Utvandrere fra Moe, Ranen, Hemnes, Nesna, Lurψ, Rψdψ og Saltdal (1891)

Noen rubrikker fra protokollene - slike som agent, fragt, kjψn, skib og forevisnings datum - er utelatt her. Rubrikk 2 er lψpenummer i emigrantprotokollen. NB! Personer kan ha blitt oversett. Sψker du navn som ikke stεr her, vennligst sjekk kilden (eller let pε andre utreisesteder, som Bodψ og Bergen).   av AEA

Stater:
CA = California, IA = Iowa, IL = Illinois, KS = Kansas, MD =Maryland, MA = Massachusetts, MI = Michigan, MN = Minnesota,
MO = Missouri, MT = Montana, ND = Nord-Dakota, NE = Nebraska, OR = Oregon, PA = Pennsylvania, SD = Sψr-Dakota, TX = Texas, WA = Washington, WI = Wisconsin

1891

Antal

Nr.

Still.

Stand

Navn og familieforhold

Alder

Hjemsted

Bestemmelsessted

Datum

2213.         

378

Arb

Ug.

Harald Meyer

18

Nζsne

Paynesville MN

25.3.91

2214.         

547

”

”

Jens Sckjefstad

16

   ”

Quebec Canada

8.4.91

2215.         

658

”

”

Mina Olsen

21

Mo Ranen

New York

8.4.91

2216.         

707

”

”

Anna Eriksen

18

   ”

Boston MA

   ”

2217.         

936

”

G

Haagen Pedersen

50

   ”

Hirsher IL

22.4.91

2218.         

937

”

”

Marith do., kone

54

   ”

   ”

   ”

2219.         

938

”

Ug.

Peder do., sψn

22

   ”

   ”

   ”

2220.         

939

”

”

Martin do., sψn

18

   ”

   ”

   ”

2221.         

940

”

”

Thrine Jacobsen

30

   ”

   ”

   ”

2222.         

941

”

”

Ole Johnsen

22

   ”

Black River Falls WI

   ”

2223.         

1001

”

G

Ole Pedersen

45

America

Tacoma WA

   ”

2224.         

1002

”

”

Karen, do., kone

26

Mo Ranen

   ”

   ”

2225.         

1180

”

Ug.

Elias H. Eliassen

20

   ”

Boston MA

29.4.91

2226.         

1181

”

”

Knud Christoffersen

20

   ”

   ”

   ”

2227.         

1182

”

”

Martin J. Mikkelborg

25

   ”

   ”

   ”

2228.         

1183

”

”

Ole Olsen

26

   ”

Woodville WI

   ”

2229.         

1377

”

”

Peder Nilsen

21

Hemnζs

Sioux Falls, Dak

6.5.91.

2230.         

1546

”

G

Christian T? Elvebak

32

Mo Ranen

New York

13.5.91

2231.         

1547

”

”

Mathea do., kone

25

   ”

   ”

   ”

2232.         

1549

”

Ug.

Isak Forsmo

21

   ”

Boston MA

   ”

2233.         

1590

”

”

Abel Abelsen

22

Hemnζs

Amoka? NE

21.5.91

2234.         

1597

”

”

Pedro Pedersen

16

Mo Ranen

Christine Dakota

   ”

2235.         

1599

”

G

Ole Lψkken

34

Syltefjord

Westby WI

   ”

2236.         

1600

”

”

Julie do., kone

28

Mo Ranen

   ”

   ”

2237.         

1601

 

 

Jψrgine do., barn

10

   ”

   ”

   ”

2238.         

1602

 

 

Oline do., barn

4 ½

   ”

   ”

   ”

2239.         

1603

 

 

Edvind do., barn

Ό

   ”

   ”

   ”

2240.         

1714

Arb

Ug.

Pernille Augustinus

18

Hemnζs

Chicago IL

   ”

2241.         

1764

”

”

Iver Pedersen

20

Nζsne

Paynesville MN

27.5.91

2242.         

1783

”

G

Marianne Nilsen

30

   ”

Quebec Canada

   ”

2243.         

1784

”

Ug.

Ingebrigt M. Olsen

30

   ”

Lamberton MN

   ”

2244.         

1785

 

 

Dorthea Christensen, enke

70

   ”

   ”

   ”

2245.         

1891

Arb

Ug.

Karen Pedersen

21

Nζsne

Perley MN

   ”

2246.         

2046

”

”

Ole Andreas Lorentsen

22

Hemnζs

Quebec Canada

3.6.91

2247.         

2051

”

G

Christian Pedersen

52

Mo Ranen

   ”

   ”

2248.         

2052

”

”

Marit do., kone

46

   ”

   ”

   ”

2249.         

2053

”

 

Henrik do., barn

17

   ”

   ”

   ”

2250.         

2054

 

 

Jens do., barn

11

   ”

   ”

   ”

2251.         

2146

”

Ug.

Anna A. Eliassen

22

   ”

New York

10.6.91

2252.         

2147

”

G

Elerine A. Engelbrigtsen

24

Nζsne

   ”

   ”

2253.         

2148

 

 

Anna Isaksen (?), barn

3 ½

   ”

   ”

   ”

2254.         

2149

 

 

Karen Aalborg, barn

11/12

   ”

   ”

   ”

2255.         

2150

”

Ug.

Christoffer A. Caroliussen

23

Mo Ranen

   ”

   ”

2256.         

2151

”

”

Hans Andersen? Mosheim?

18

Nζsne

   ”

   ”

2257.         

2252

”

G

Hans Jensen, fisker

45

Mo Ranen

Baldwin WI

17.6.91

2258.         

2253

”

”

Jensine do., kone

40

   ”

   ”

   ”

2259.         

2254

 

 

Karen do., barn

7

   ”

   ”

   ”

2260.         

2255

 

 

Axel do., barn

5

   ”

   ”

   ”

2261.         

2256

 

 

Nils do., barn

4

   ”

   ”

   ”

2262.         

2272

Arb

Ug.

Lindvarn E. Larsen

18

   ”

Quebec Canada

   ”

2263.         

2530

”

”

Ulrikka Andersen

52

Mo Ranen

   ”

1.7.91

2264.         

2531

”

”

Carl Vesterlund

54

   ”

   ”

  

2265.         

2535

Arb

Ug.

Emerence Olsen

21

Hemnζs

Quebec Canada

1.7.91

2266.         

2536

”

”

Johan Jacob Tomasen?

26

   ”

   ”

   ”

2267.         

2537

”

G.

Godtfred M. Olsen

25

   ”

Winonase?

   ”

2268.         

2538

”

”

Elisabet, do., kone

20

   ”

   ”

   ”

2269.         

2727

”

”

Alfred Jψrgen Mikkelsen

27

Mo Ranen

New York

17.7.91

2270.         

2737

”

”

Odine Pedersen

26

   ”

Lisbon Dakota

   ”

2271.         

2803

”

G

Styrker Johansen

31

   ”

Milton Dakota

   ”

2272.         

2804

”

”

Anne do., kone

33

   ”

   ”

   ”

2273.         

2805

 

 

Ole do., barn

6

   ”

   ”

   ”

2274.         

2806

”

Ug.

Peter Skjψlberg Vannebo

24

   ”

Millville WI

   ”

2275.         

2807

”

”

Johanna Hansen

20

   ”

   ”

   ”

2276.         

2808

”

”

Serine Nilsen

45

   ”

   ”

   ”

2277.         

2836

”

”

Georg E. Jacobsen

22

Nζsne

Quebec Canada

22.7.91

2278.         

2986

”

”

Jensine Jensen

20

Lurψ

   ”

5.8.91

2279.         

3017

”

”

Antonette Strand

23

Nζsne

Chicago IL

   ”

2280.         

3135

”

”

Martin Andreassen

45

   ”

Quebec Canada

19.8.91

2281.         

3175

”

”

Andreas Nordvold

31

   ”

Seattle WA

26.8.91

2282.         

3176

”

G

Olava Bjψrgum

33

   ”

   ”

   2

2283.         

3177

 

 

Hildur do., barn

10

   ”

   ”

   ”

2284.         

3178

 

 

Ole do., barn

8

   ”

   ”

   ”

2285.         

3179

 

 

Edvin do., barn

4 ½

   ”

   ”

   ”

2286.         

3180

 

 

Anders do., barn

4 ½

   ”

   ”

   ”

2287.         

3181

 

 

Hans do., barn

3 ½

   ”

   ”

   ”

2288.         

3182

Arb

Ug.

Anne B. Evensen

57

Hemnζs?

Quebec Canada

   ”

2289.         

3183

”

”

Sψnnψve Jacobsen

28

   ”

   ”

   ”

2290.         

3200

”

”

Emil Hansen

19

Lurψ

Chicago IL

   ”

2291.         

3201

”

”

Inger Hansen

54

   ”

   ”

   ”

2292.         

3424

”

”

Emma Moe

20

Rψdψ

Eau Claire WI

9.9.91

2293.         

3425

”

”

Peder Moe

50

   ”

   ”

   ”

2294.         

3426

”

G

Marie Moe

48

   ”

   ”

   ”

 

 bar

© Layout, innehεll och bilder:
Sigbert Fryxell
URL. http:/
Siden uppdatert 2008-10-11.