Emigrantprotokollene fra Trondheim. Del III.

Microfilm NT 118 (1871–1888)

Utvandrere fra Moe, Ranen, Hemnes, Nesna, Lurψ, Rψdψ, Melψ og Saltdal. 1874-1877

Noen rubrikker fra protokollene - slike som agent, fragt, kjψn, skib og forevisnings datum - er utelatt her. Rubrikk 2 er lψpenummer i emigrantprotokollen. NB! Personer kan ha blitt oversett. Sψker du navn som ikke stεr her, vennligst sjekk kilden (eller let pε andre utreisesteder, som Bodψ og Bergen).   av AEA

1874

Antall

Nr.

Stand/stilling

Navn og familieforhold

Alder

Hjemsted

Bestemmelsessted

Datum

1.            

51

Jordbruger

J. Christoffersen Storbjerka

39

Ranen

Willmar

16.4.74

2.            

52

 

Theodor, brodersψn

19

   ”

   ”

   ”

3.            

53

 

Anne Andersen, enke

64

  

   ”

   ”

4.            

54

 

Frantz, brodersψn (51)

11½

   ”

   ”

   ”

5.            

55

Skomager

Iver Jacobsen Lψkheld

27

   ”

   ”

   ”

6.            

56

Arbeidsmand

Ole Johansen Ytterran

22

   ”

Farmington

   ”

7.            

57

   ”

Gulle Jenssen Korgen

33

   ”

Willmar

   ”

8.            

376

   ”

Jacob O. Benjaminsen

26

Lurψ

Mankato

11.6.74

9.            

377

   ”

Edvard J. Arentsen

22

   ”

   ”

   ”

10.         

508

Jorbruger

Elias Zachariassen

48

   ”

Green Bay

9.7.74

11.         

509

 

Dorthea, kone

48

   ”

   ”

   ”

12.         

522

Jordbruger

Ole Haagensen

47

   ”

   ”

   ”

13.         

523

 

Malene Israelsd., kone

44

   ”

   ”

   ”

14.         

556

Landmand

Haagen Jacobsen

37

   ”

St. Paul

6.8.74

15.         

557

 

Ane M. Jacobsen, hustru

25

   ”

   ”

   ”

16.         

558

 

Maren A. Haagenson, moder

67

   ”

   ”

   ”

17.         

559

r

Christine Jacobsen, datter

2

   ”

   ”

   ”

18.         

560

 

Lars O. Jacobsen, sψn

9/12

   ”

   ”

   ”

19.         

561

Tjenestepige

Ingeborg Jensdatter

25

   ”

   ”

   ”

20.         

562

 

Ane Christoffersdatter, kaarkone

72

   ”

   ”

   ”

21.         

563

Landmand

Peder O. Christensen

28

   ”

   ”

   ”

22.         

564

 

Johanne Christensen, hustru

28

   ”

   ”

   ”

23.         

565

 

Ludvig, sψn

6

   ”

   ”

   ”

24.         

566

 

Olava, datter

   ”

   ”

   ”

25.         

567

 

Christian, sψn

   ”

   ”

   ”

26.         

568

Arbeidsmand

O. J. Amundsen

27

   ”

Milwaukee

   ”

1875

27.         

72

Gaardm.sψn

Ole Andreas Olsen

26

Ranen

Green Bay

15.4.75

28.         

191

Kok

Jensine Larsen (fra Ranen)

27

USA

La Crosse

29.4.75

29.         

192

Arbeidsmand

Ole Johnsen Myhre

63

   ”

Eau Claire

   ”

30.         

459

Gaardbruger

Jens Gulliksen

43

Ranen

Rushford

10.6.75

31.         

460

Pige

Maren Gulliksen, sψster

25

   ”

   ”

   ”

32.         

461

   ”

Pernille Samuelsen

25

   ”

   ”

   ”

33.         

462

Arbeidsmand

Gabriel Olsen

44

USA

   ”

   ”

34.         

463

 

Ingeborg Person, sψster

50

Ranen

   ”

   ”

35.         

464

Jordbruger

Henrik Larsen

65

   ”

   ”

   ”

36.         

465

 

Christine, kone

54

   ”

Breckenridge

   ”

37.         

466

 

Marthin, sψn

11½

   ”

   ”

   ”

38.         

467

Jordbruger

Mikkel Berg Mikkelsen

34

   ”

   ”

   ”

39.         

468

 

Christine, kone

39

   ”

   ”

   ”

40.         

469

 

Ingeborg, moder

74

   ”

   ”

   ”

41.         

470

Jordbruger

Broder Peder

39

   ”

   ”

   ”

42.         

471

   ”

Anders Mathiassen

53

   ”

Prescott

   ”

43.         

472

 

Christine, kone

52

   ”

   ”

   ”

44.         

473

 

Jacob Andersen, sψn

11

   ”

   ”

   ”

45.         

474

Jordbruger

Hans Andersen

21

   ”

   ”

   ”

46.         

475

   ”

Mathias Andersen

19

   ”

   ”t

   ”

47.         

476

Pige

(Datter af Nr. 471) Maren

18

   ”

   ”

   ”

48.         

477

Jordbruger

Edvard Mathisen

26

   ”

Willmar

   ”

49.         

478

   ”

Samuel Sundqvist

36

   ”

   ”

   ”

50.         

479

 

Peternelle, kone

35

   ”

   ”

   ”

51.         

480

 

Martha, datter

7

   ”

   ”

   ”

52.         

481

 

Ivar, sψn

   ”

   ”

   ”

53.         

482

 

Lydia, datter

   ”

   ”

   ”

54.         

483

 

Jacob, sψn

Ύ

   ”

   ”

   ”

55.         

484

Jordbruger

Hans Iversen

24

   ”

Prescott

   ”

56.         

485

Pige

Marit Olsdatter

40

   ”

Willmar

   ”

57.         

486

Pige

Elen Arntsen

36

Ranen

Breckenridge

10.6.75

58.         

487

 

Jacobe Abelsen, datter

18

   ”

   ”

   ”

59.         

488

Jordbruger

Jψrgen Flagstad

29

   ”

Willmar

   ”

60.         

489

 

Julianne, kone

24

   ”

   ”

  ”

61.         

490

 

Olaf, sψn

2

   ”

   ”

   ”

62.         

491

 

Torstein Pedersen, broder

16

Lesja

   ”

   ”

63.         

492

Pige

Anna Olsen

29

Ranen

   ”

   ”

64.         

493

Jordbruger

Jonas Nielsen

31

   ”

   ”

   ”

65.         

494

 

Elisabeth, kone

41

   ”

   ”

   ”

66.         

495

 

Niels, sψn

3

   ”

   ”

   ”

67.         

496

Jordbruger

Jens Johannesen

44

   ”

   ”

   ”

68.         

497

 

Johanna, kone

37

   ”

   ”

   ”

69.         

498

 

Ingeborg, datter

14

   ”

   ”

   ”

70.         

499

 

Iver, sψn

11

   ”

   ”

   ”

71.         

500

 

Olava, datter

9

   ”

   ”

   ”

72.         

501

 

Peder, sψn

4

   ”

   ”

   ”

73.         

502

 

Johanna, datter

3

   ”

   ”

   ”

74.         

503

 

Gitta, datter

11/2

   ”

   ”

   ”

75.         

504

Jordbruger

Jψrgen Jeremiassen

36

   ”

   ”

   ”

76.         

505

Pige

Hanna Haagensen

22

   ”

Prescott

   ”

77.         

506

Pige

Lisabeth Nielsen

30

   ”

Farmington

   ”

78.         

507

Jordbruger

Amund Pedersen

34

   ”

St. Paul

   ”

79.         

508

 

Karen Marie, kone

36

   ”

   ”

   ”

80.         

509

 

Anna Olava, datter

   ”

   ”

   ”

81.         

510

Jordbruger

Olaf Thomsen

33

   ”

   ”

   ”

82.         

511

 

Christiane, kone

23

   ”

   ”

   ”

83.         

512

Pige

Mikkeline Pedersdatter

26

   ”

   ”

   ”

84.         

520

Pige

Olava Olsen

33

   ”

Breckenridge

   ”

85.         

618

Arbeidsmand

Johan Nilsen Strand

21

Ranen

Philadelphia

22/7

1876

86.         

2

Handelsbetj.

Hans H. Olsen

29

Ranen

La Crosse

3.3.76

87.         

3

Fisker

Chr. M. Jensen

24

   ”

   ”

7.3.76

88.         

256

Arbeidsmand

Jacob Lorntsen

24

   ”

Prescott

8.6.76

89.         

257

   ”

Johan Simonsen

24

  ”

   ”

   ”

90.         

258

   ”

Peder Mathisen

24

   ”

   ”

   ”

91.         

259

Arbeidsmand

Julius Pedersen

27

   ”

Willmar

   ”

92.         

260

   ”

Edvard Samuelsen

27

   ”

   ”

   ”

93.         

261

Pige

Davine Pedersen

31

   ”

   ”

   ”

94.         

262

   ”

Olava Andersen

48

   ”

   ”

   ”

95.         

272

Tψmmermand

Anders Nielsen

28

   ”

St. Paul

   ”

96.         

273

Snedker

Olaus Hansen

27

   ”

   ”

   ”

97.         

274

Snedker

Anders Thomasen

28

   ”

   ”

   ”

98.         

275

 

Bereth, kone

25

   ”

   ”

   ”

99.         

276

 

Gjertrud, datter

11/12

   ”

   ”

   ”

100.      

277

Smed

Jonas Thomasen

38

   ”

   ”

   ”

101.      

278

 

Johanne, kone

38

   ”

   ”

   ”

102.      

279

 

Gjertrud, datter

   ”

   ”

   ”

103.      

280

Fisker

Thomas Pehrsen

25

   ”

   ”

   ”

104.      

281

   ”

Laurits Johansen

27

   ”

   ”

   ”

105.      

282

 

Kristine, kone

21

   ”

   ”

   ”

106.      

283

Jordbruger

Mikal I. Larsen

34

   ”

Hancock

   ”

107.      

284

Tjenestepige

Karen Johnsdatter

40

   ”

St. Paul

   ”

108.      

285

   ”

Karen Eriksdatter

28

   ”

   ”

   ”

109.      

286

   ”

Ingeborg O. Larsen

18

   ”

   ”

   ”

110.      

287

Handelsmand

Anders Arntsen

41

   ”

   ”

   ”

111.      

288

 

Elisabeth, kone

27

   ”

   ”

   ”

112.      

289

 

Anne, datter

4 Ύ

   ”

   ”

   ”

113.      

290

Arbeidsmand

Ole Chr. Olsen

30

   ”

   ”

   ”

114.      

291

Tjenestepige

Anna E. Eliassen

21

   ”

   ”

   ”

115.      

293

Arbeidsmand

Mathias Johansen

24

   ”

   ”

   ”

116.      

319

 

Betzy Ottesen

22

Moe

Willmar

   ”

117.      

372

Arbeidsmand

Jens Jacobsen

21

Nζsne

Sioux City

22.6.76

118.      

373

   ”

Erik Paulsen

42

   ”

Benson

   ”

119.      

402

Tjenestedreng

Anders Olaus Jacobsen

26

   ”

Des Moines

   ”

120.      

403

Sψmand

Christian Lorntsen

26

  ”

   ”

   ”

121.      

412

Arbeidsmand

Ole Christian Eliasen

32

Ranen

St. Paul

23.6.76

122.      

413

   ”

Elias Olaus Johansen

23

Ranen

St. Paul

23.6.76

123.      

427

Arbeidsmand

Vedbjψrn Knudsen

40

Rψdψ

Iowa Falls

6.7.76

124.      

428

 

Hanna, kone

35

   ”

   ”

   ”

125.      

429

 

Carl Johan, sψn

10

   ”

   ”

   ”

126.      

430

 

Mathias, sψn

8

   ”

   ”

   ”

127.      

431

 

Peder Johan, sψn

4 Ύ

   ”

   ”

   ”

128.      

432

r

Sofie, datter

3 ½

   ”

   ”

   ”

129.      

433

 

Simon, sψn

1 ½

   ”

   ”

   ”

130.      

434

Tjenestepige

Sara Pedersen

21

   ”

   ”

   ”

131.      

435

 

Jonethe Bendesen, enke, moder

59

   ”

   ”

   ”

132.      

436

 

Kristianne Knudsen, sψster

19

   ”

   ”

   ”

133.      

479

Skomager

Knud P. Mellang

46

Lurψ

New York

20.7.76

134.      

480

 

Dorthe, kone

40

   ”

   ”

   ”

135.      

481

 

Peder, sψn

19

   ”

   ”

   ”

136.      

482

 

Benjamine, datter

18

   ”

   ”

   ”

137.      

483

 

Cornelius, sψn

12

   ”

   ”

   ”

138.      

484

 

Hεkon, sψn

9

   ”

   ”

   ”

139.      

485

 

Waldemar, sψn

4

   ”

   ”

   ”

140.      

486

 

Ingeborg, datter

2

   ”

   ”

   ”

141.      

487

Pige

Inger Ellingsen

35

   ”

Calmar?

   ”

142.      

498

Baadbygger

Martin Pedersen, ungkar

30

Moe

Hudson

   ”

143.      

499

Arbeidsmand

Peder A. Andersen

24

   ”

   ”

   ”

144.      

500

Tjenestedreng

Martin Hansen

26

   ”

   ”

   ”

145.      

501

Jordbruger

Gabriel Johansen

46

   ”

Michigan

   ”

146.      

502

 

Gjertrud Johansen, kone

36

   ”

   ”

   ”

147.      

503

 

Grζger, sψn

4

   ”

   ”

   ”

148.      

550

Arbeidsmand

Hans Olsen Haugland

58

Lurψ

New York

3.8.76

149.      

551

 

Ane Pernille, kone

59

   ”

   ”

   ”

150.      

552

 

Andor Johan, sψn

25

   ”

   ”

   ”

151.      

553

 

Kristine Marie, datter

4 ½

Lurψ

   ”

3.8.76

152.      

562

Maler

Jacob Hansen Huglen

35

Nζsne

Minneapolis

7.8.76

153.      

563

 

Anna Pauline, datter

8

   ”

   ”

   ”

154.      

578

Arbeidsmand

Anton Andersen

23

Ranen

St. Paul

17.8.76

1877

155.      

44

 

Marit Nilsd., kone

44

Hemnζs

New York

12.4.77

156.      

45

 

Marit Petrine Eriksen, datter

16

   ”

   ”

   ”

157.      

46

 

Nils Pedersen Eriksen, sψn

11

   ”

   ”

   ”

158.      

47

 

Albert Dass Eriksen, sψn

5

   ”

   ”

   ”

159.      

48

 

Edvin Martin Eriksen, sψn

3

   ”

   ”

   ”

160.      

254

Arbeider

Laurits Arntsen

27

Nζsne

Eau Claire

24.5.77

161.      

261

Arbeidsmand

Peder Amundsen

18

Helgel.

Philadelphia

   ”

162.      

262

   ”

Christian Amundsen

22

Helgel.

   ”

   ”

163.      

263

 

Johan Ingebrigtsen Melhus

35

Nζsne

Minnesota

    ”

164.      

264

 

Kone Johanna

35

   ”

   ”

   ”

165.      

265

 

Sψn Julius

10

   ”

   ”

   ”

166.      

266

 

Sψn Peder

8

   ”

   ”

   ”

167.      

267

 

Sψn Hans

2

   ”

   ”

   ”

168.      

268

 

Datter Ida

3

   ”

   ”

   ”

169.      

279

Arbeidsmand

Johan Kristofersen

23

   ”

New York

26.5.77

170.      

371

 

Hans Benoni Olsen

25

Ranen

Green Bay

21.6.77

 bar

© Layout, innehεll och bilder:
Sigbert Fryxell
URL. http:/
Siden uppdatert 2008-10-11.