Emigrantprotokollene fra Trondheim. Del VII.

Microfilm NT 118 (1871–1888)

Utvandrere fra Moe, Ranen, Hemnes, Nesna, Lurψ, Rψdψ, Melψ og Saltdal (1882)

Noen rubrikker fra protokollene - slike som agent, fragt, kjψn, skib og forevisnings datum - er utelatt her. Rubrikk 2 er lψpenummer i emigrantprotokollen. NB! Personer kan ha blitt oversett. Sψker du navn som ikke stεr her, vennligst sjekk kilden (eller let pε andre utreisesteder, som Bodψ og Bergen).   av AEA

IA = Iowa, IL = Illinois, MI = Michigan, MN = Minnesota, OR = Oregon, WI = Wisconsin

1882

Antall

Nr.

Stand/stilling

Navn og familieforhold

Alder

Hjemsted

Bestemmelsessted

Datum

1.            

50

Fisker

Nikolai Edvardsen

20

Hemnζs

Montevideo MN

8.2.82

2.            

75

Sψmand

Johan A. Rognlid, ug.

30

Rψdψ

Ada MN

9.3.82

3.            

412

Arbeidsmand

Peter Anton Mψrch, ug.

22

Nζsne

Lake Park MN

29.3.82

4.            

413

   ”

Johannes Eliassen, ug.

27

Ranen

Bristol, Dakota

   ”

5.            

432

   ”

Hans E. Pedersen, ug.

22

   ”

Minneapolis MN

   ”

6.            

542

   ”

Martin Elvebakken, ug.

28

Mo

Faribault MN

5.4.82

7.            

943

   ”

Hans Hansen, ug.

23

Saltdal

St. Paul MN

12.4.82

8.            

1259

   ”

Peder Ulriksen

21

Ranen

Kankakee IL

19.4.82

9.            

1261

   ”

Ole Eliassen

19

   ”

Hirsher IL

   ”

10.         

1262

Jomfru

Ane Jakobsdatter

22

   ”

   ”

   ”

11.         

1263

   ”

Emilda Nilsdatter

22

   ”

   ”

   ”

12.         

1346

Fisker

Kornelius Knutsen, g.

27

Melψ

Granite Falls MN

   ”

13.         

1347

 

Anna Knutsen, kone

24

   ”

   ”

   ”

14.         

1348

 

Simon Knutsen, sψn

Ύ

   ”

   ”

   ”

15.         

1725

Arbeidsmand

Peder A. Pedersen, g.

46

Ranen

New Richmond WI

26.4.82

16.         

1726

 

Dortea Pedersen, kone

42

   ”

   ”

   ”

17.         

1727

 

Dine Pedersen, ugift, datter

18

   ”

   ”

   ”

18.         

1728

 

Peder M. Pedersen, sψn

16

   ”

   ”

   ”

19.         

1729

 

Arnt Pedersen, sψn

13

   ”

   ”

   ”

20.         

1730

 

Magdalene Pedersen, datter

11

   ”

   ”

   ”

21.         

1731

 

Lovise Pedersen, datter

8

   ”

   ”

   ”

22.         

1732

 

Maline Pedersen, datter

8

   ”

   ”

   ”

23.         

1733

 

David Pedersen, sψn

5

   ”

   ”

   ”

24.         

1734

 

Petroline Pedersen, datter

2

   ”

   ”

   ”

25.         

1791

Arbeidsmand

Peder Rψstvang, ug.

59

   ”

Baldwin WI

26.4.82

26.         

1972

   ”

Thomas Eriksen, ug.

34

   ”

Chicago IL

   ”

27.         

2398

   ”

Benoni J. Jenssen, ug.

40

Hemnζs

Fargo, Dakota

10.5.82

28.         

2399

   ”

Johan Jenssen, ug.

7

   ”

   ”

   ”

29.         

2400

   ”

Jens J. Benonisen, g.

64

   ”

   ”

   ”

30.         

2401

 

Karen G. Benonisen, kone, g.

56

   ”

   ”

    ”

31.         

2402

Arbeiderske

Karen J. Jenssen, ug. datter

30

   ”

   ”

   ”

32.         

2403

   ”

Ingeborg Jenssen, ug. datter

22

   ”

   ”

   ”

33.         

2404

   ”

Nikoline Nilsd. ug.

56

   ”

   ”

   ”

34.         

2405

Arbeidsmand

Mikal A. Pedersen, g.

26

   ”

   ”

   ”

35.         

2406

Arbeiderske

Helene Jenssen, ug.

56

   ”

Sacred Heart MN

   ”

36.         

2407

Arbeidsmand

Ivar Larsen, ug.

39

   ”

Fargo, Dakota

   ”

37.         

2408

Arbeiderske

Scharlote E. Kristofersen, ug.

19

   ”

Sacred Heart MN

   ”

38.         

2409

Arbeidsmand

Anders Larssen, ug.

22

   ”

   ”

   ”

39.         

2410

Arbeiderske

Kristine E. Pedersen, g.

49

Melψ

Ada MN

   ”

40.         

2411

   ”

Johanna Pedersen, ug., datter

21

   ”

   ”

   ”

41.         

2412

 

Anna Pedersen, datter

14

   ”

   ”

   ”

42.         

2413

 

Peder Pedersen, ug. sψn

16

   ”

   ”

   ”

43.         

2416

Arbeidsmand

Lars Andersen, ug.

47

Hemnζs

Kinosha WI

   ”

44.         

2443

   ”

Hans O. Lien, ug.

34

Nζsne

Fargo, Dakota

   ”

45.         

2470

Arbeiderske

Dina Davidsen, ug.

20

Ranen

Sioux City IA

6.5.82

46.         

2471

   ”

Mεlfrid Davidsen, ug.

20

   ”

   ”

   ”

47.         

2643

Arbeidsmand

Elling Monsen, ug.

21

Melψ

Montevideo MN

10.5.82

48.         

2644

Arbeiderske

Jonette Mikelsen, ug.

25

Moe

Willmar MN

10.5.82

49.         

2652

Arbeidsmand

Bernhard Ψren, ug.

24

Melψ

   ”

   ”

50.         

2655

Pige

Ingeborg Mikkelsen

27

Ranen

   ”

   ”

51.         

2895

Arbeidsmand

Ole Ψ? Hagen, g.

33

Nζsne

Brownsdale MN

15.5.82

52.         

2896

 

Karen Hagen, kone, g.

24

   ”

   ”

   ”

53.         

2946

Arbeidsmand

Nils Nilssen, g.

42

Hemnζs

Fargo, Dakota

15.5.82

54.         

2947

 

Ingeborg Nilssen, g.

36

   ”

   ”

   ”

55.         

2948

 

Nils Nilssen, sψn

10

   ”

   ”

   ”

56.         

2949

 

Halvor Nilssen, sψn

9

   ”

   ”

   ”

57.         

2950

Arbeidsmand

Jeremias Vasdal, g.

70

Hemnes

Fargo, Dakota

15.5.82

58.         

2951

 

Karen Vasdal, konen, g.

64

   ”

   ”

   ”

59.         

2952

Arbeiderske

Randine Vasdal, datter, ug.

34

   ”

   ”

   ”

60.         

2953

 

Martin Vasdal, sψn

3

   ”

   ”

   ”

61.         

2954

Arbeidsmand

Anders J. Vasdal, ug.

24

   ”

   ”

   ”

62.         

2955

   ”

Julius Vasdal, ug.

21

   ”

   ”

   ”

63.         

2956

   ”

Peter Sakariassen, ug.

21

   ”

   ”

   ”

64.         

2957

Pige

Ane Sakariassen, ug.

17

   ”

   ”

   ”

65.         

2958

Arbeidsmand

Nils Johannesen, ug.

19

   ”

   ”

   ”

66.         

2959

   ”

Hans Hanssen, g.

28

   ”

   ”

   ”

67.         

2960

   ”

Johan Kristofersen, ug.

26

   ”

Marshall Dakota

   ”

68.         

2961

   ”

Hans Sakariassen, g.

40

   ”

Morris, Dakota

   ”

69.         

2962

Arbeiderske

Karen Kristofersen, ug.

23

   ”

Fargo, Dakota

   ”

70.         

2963

Arbeidsmand

Anders Stilvasstrand, g.

60

   ”

Valley, Dakota

   ”

71.         

2964

 

Kristiana Stilvasstrand, kone, g.

50

   ”

   ”

   ”

72.         

2965

Arbeiderske

Karen F. Larsen, ug.

28

   ”

Evansville MN

   ”

73.         

2966

 

Olava Larsen, datter

2

   ”

   ”

   ”

74.         

2967

Arbeiderske

Jonetta Nilssen, ug.

60

   ”

Fargo Dakota

   ”

75.         

2974

   ”

Randine Jonsdatter, ug.

31

   ”

   ”

   ”

76.         

2975

 

Else Jonsdatter

2

   ”

   ”

   ”

77.         

2995

Tjenestepige

Pernelle Andreassen, ug.

22

Nζsne

Morris MN

   ”

78.         

3018

Arbeidsmand

Mikal Ytteren, ug.

17

Ranen

Portland OR

16.5.82

79.         

3019

   ”

Peder Johansen, ug.

15

Nζsne

Kirkhaven MN

   ”

80.         

3020

   ”

Iver Johansen, broder

14

   ”

   ”

   ”

81.         

3021

 

Jens Johansen, broder

10

   ”

   ”

   ”

82.         

3038

Arbeidsmand

Jon Eriksen, ug.

25

Ranen

Portland OR

   ”

83.         

3042

   ”

Ole P. O. Moe, ug.

37

Hemnζs

Lake Park MN

   ”

84.         

3063

Arbeiderske

Julianne Bjerkli, g.

23

   ”

   ”

   ”

85.         

3100

   ”

Julianne Bjerkli, g.

30

Ranen

Grove City MN

17.5.82

86.         

3101

 

Albert Bjerkli

2

   ”

   ”

   ”

87.         

3103

Arbeidsmand

Peter Bjerkli, ug.

20

   ”

   ”

   ”

88.         

3104

Arbeiderske

Gjertrud C. Jensen, ug.

17

   ”

La Crosse WI

   ”

89.         

3110

   ”

Marie Davidsen, ug.

17

   ”

   ”

   ”

90.         

3172

Arbeidsmand

Edvard Henriksen, ug.

30

   ”

Nevada IA

   ”

91.         

3173

Tjenestepige

Josefine Henriksen, ug.

20

   ”

   ”

   ”

92.         

3174

Arbeidsmand

Nils M. Hansen, ug.

28

   ”

Bilait IA

   ”

93.         

3175

   ”

Arnt M. Jakobsen, ug.

30

   ”

   ”

   ”

94.         

3176

   ”

Sakarias O. Silagdal, g.

53

   ”

Breckenridge MN

   ”

95.         

3177

 

Johanna M. Silagdal, kone, g.

44

   ”

   ”

   ”

96.         

3300

Arbeidsmand

Johan D. Mathisen, ug.

21

Hemnζs

Wakato Dakota

16.5.82

97.         

3312

   ”

Otto A. Bjψrnvig, g.

63

Ranen

St. Paul MN

17.5.82

98.         

3313

 

Albert Bjψrnvig, sψn

11

   ”

   ”

   ”

99.         

3314

 

Hans Bjψrnvig, sψn

10

   ”

   ”

   ”

100.      

3364

Arbeidsmand

Johan F. Vaag, g.

40

Nζsne

Lake Park MN

24.5.82

101.      

3365

 

Petrine Vaag, datter

11 ½

   ”

   ”

   ”

102.      

3366

 

Anna Vaag, datter

10

   ”

   ”

   ”

103.      

3367

Arbeiderske

Ane Danielsen, g.

44

   ”

Willmar MN

   ”

104.      

3368

 

Augusta Danielsen, datter

8

   ”

   ”

   ”

105.      

3369

 

Daniel Danielsen, sψn

6

   ”

   ”

   ”

106.      

3370

 

Knut? Danielsen, sψn

4

   ”

   ”

   ”

107.      

3371

Arbeiderske

Ane Lange, e.

76

   ”

   ”

   ”

108.      

3372

Arbeidsmand

Hans Johansen, ug.

35

   ”

Lake Park MN

   ”

109.      

3373

   ”

Olaf T. Gelein, ug.

20

   ”

   ”

   ”

110.      

3376

   ”

Peder A. Andersen, ug.

22

   ”

   ”

   ”

111.      

3377

   ”

Peder M. Karlsen, g.

29

   ”

   ”

   ”

112.      

3378

 

Hanna Karlsen, kone, g.

19

   ”

   ”

   ”

113.      

3379

Arbeidsmand

Ole M. Pedersen, ug.

28

   ”

   ”

   ”

114.      

3380

   ”

Lars Mortensen, g.

28

   ”

Wabasha MN

   ”

115.      

3381

 

Elen Mortensen, kone, g.

28

   ”

   ”

   ”

116.      

3382

Arbeidsmand

Arne Olsen, ug.,

32

Lurψ

Benson MN

   ”

117.      

3383

   ”

Albert Andersen, ug.

19

   ”

   ”

   ”

118.      

3384

   ”

Andreas Gullaune? Ug.

19

Nζsne

Cherokee IA

   ”

119.      

3385

Arbeidsmand

Alexander Iversen

34

   ”

Moorhead MN

   ”

120.      

3386

 

Pernelle Iversen, kone, g.

40

   ”

   ”

   ”

121.      

3387

Arbeiderske

Olea Johansen, ug.

37

   ”

   ”

   ”

122.      

3395

Arbeidsmand

Jψrgen Andersen, g.

22

   ”

Lake Park MN

   ”

123.      

3398

   ”

Hans Andersen, ug.

19

Nζsne

Lake Park MN

24.5.82

124.      

3399

   ”

Anton T. Nilsen, ug.

43

   ”

   ”

   ”

125.      

3418

   ”

Jens T. Glein

19

   ”

Moorhead MN

   ”

126.      

3427

   ”

Edvard J. Olsen, g.

31

   ”

   ”

   ”

127.      

3428

 

Marta Olsen, kone, g.

32

   ”

   ”

   ”

128.      

3429

Arbeidsmand

Nils Ottesen, ug.

25

   ”

   ”

   ”

129.      

3430

   ”

Martinus Pedersen, g.

50

Melψ

Warren MN

   ”

130.      

3431

 

Maren C. Pedersen, kone, g.

60

   ”

   ”

   ”

131.      

3432

Arbeidsmand

Nils Amundsen, g.

31

   ”

   ”

   ”

132.      

3433

 

Kristine Amundsen, kone, g.

36

   ”

   ”

   ”

133.      

3434

 

Nilsine Amundsen

3

   ”

   ”

   ”

134.      

3440

Tjenestepige

Kari O. Strand, ug.

18

Nζsne

Sacred Heart MN

   ”

135.      

3441

Arbeidsmand

Jon O. Iversen, g.

23

Melψ

Wilmar MN

   ”

136.      

3442

 

Marit Iversen, kone, g.

24

   ”

   ”

   ”

137.      

3443

 

Iver Iversen, sψn

Ύ

   ”

   ”

   ”

138.      

3444

Arbeiderske

Johanna Iversen, enke, moder

64

   ”

   ”

   ”

139.      

3445

Arbeidsmand

Anton Benjaminsen, ug.

36

Nζsne

Quebec Canada

   ”

140.      

3446

   ”

Peder Sivertsen, ug.

44

   ”

   ”

   ”

141.      

3462

   ”

Asbjψrn Jonsen, g.

38

Rψdψ

Barnesville MN

   ”

142.      

3463

 

Ane Jonsen, kone, g.

37

   ”

   ”

   ”

143.      

3464

 

Johan Jonsen, sψn

9

   ”

   ”

   ”

144.      

3465

 

Sivert Jonsen, sψn

7

   ”

   ”

   ”

145.      

3466

 

Edin Jonsen, sψn

3

   ”

   ”

   ”

146.      

3467

 

Ragnhild Jonsen, datter

Ύ

   ”

   ”

   ”

147.      

3468

Arbeidsmand

Johan Olsen, ug.

38

   ”

   ”

   ”

148.      

3481

   ”

Ole J. Sandberg, g.

32

   ”

Minneapolis MN

   ”

149.      

3486

   ”

Karl Olsen, g.

40

Nζsne

Lake Park MN

   ”

150.      

3517

Arbeiderske

Pernille Nilsd. Ug.

25

Ranen

Lamberton MN

  ”

151.      

3518

Arbeidsmand

Otto A. Olsen, ug.

20

   ”

Minneapolis MN

   ”

152.      

3563

Arbeiderske

Ane Nilsen, g.

21

   ”

Willmar MN

   ”

153.      

3564

 

Gjertrud Olsen, datter

1 ½

   ”

   ”

   ”

154.      

3565

Arbeiderske

Julie Olsen, ug.

18

   ”

   ”

   ”

155.      

3566

Tjenestepige

Maren Nilsen, ug.

24

   ”

   ”

   ”

156.      

3567

Snedker

Nils Jonsen, g.

49

   ”

   ”

   ”

157.      

3665

Fisker

Anders Jensen, ug.

20

   ”

Atwater MN

   ”

158.      

3666

   ”

Kristofer Pedersen, g.

44

   ”

   ”

   ”

159.      

3667

 

Anna Pedersen, kone, g.

40

   ”

   ”

   ”

160.      

3668

 

Herman Pedersen, sψn

11

   ”

   ”

   ”

161.      

3669

 

Kristofer Pedersen, sψn

Ύ

   ”

   ”

   ”

162.      

3670

 

Petra Pedersen, datter

4

   ”

   ”

   ”

163.      

3671

 

Oline Pedersen, datter

2

   ”

   ”

   ”

164.      

3672

Fisker

Peder Jonsen, g.

46

   ”

Willmar MN

   ”

165.      

3673

 

Ane Jonsen, kone, g.

33

   ”

   ”

   ”

166.      

3674

 

Kristian Jonsen

3

   ”

   ”

   ”

167.      

3681

Arbeidsmand

Hans Hansen

60

   ”

Montevideo MN

   ”

168.      

3682

 

Beret Hansen, kone, g.

60

   ”

   ”

   ”

169.      

3683

Fisker

Ole Fredriksen, ug.

20

Hemnζs

Willmar MN

   ”

170.      

3684

   ”

Mathias Jonsen, ug.

35

   ”

   ”

   ”

171.      

3685

   ”

Rode Holgersen, ug.

33

Ranen

   ”

   ”

172.      

3686

Arbeiderske

Sara Didriksen, ug.

20

   ”

Winonase? WI

   ”

173.      

3687

   ”

Petrine Johansen, ug.

28

   ”

Atwater MN

   ”

174.      

3688

Fisker

Kristian Kristofersen

16

   ”

New York

   ”

175.      

3716

Arbeidsmand

Henrik Israelsen, g.

50

   ”

Valley City Dak.

   ”

176.      

3717

 

Martina Israelsen, kone, g.

54

   ”

   ”

   ”

177.      

3718

Arbeidsmand

Israel Israelsen, sψn, ug.

18

   ”

   ”

   ”

178.      

3719

   ”

Kristen Larsen, ug.

28

   ”

   ”

   ”

179.      

3720

   ”

Ole O. Skogseng (Skonseng?), g.

40

   ”

   ”

   ”

180.      

3721

 

Ane H. Skogseng, kone, g.

42

   ”

   ”

   ”

181.      

3722

 

Oluf H. Olsen, sψn

11

   ”

   ”

   ”

182.      

3723

 

Andreas Olsen, sψn

6

   ”

   ”

   ”

183.      

3724

 

Oleanna Olsen, datter

3

   ”

   ”

   ”

184.      

3725

Arbeidsmand

Ole Henriksen, g.

26

   ”

   ”

   ”

185.      

3726

 

Karen Henriksen, kone, g.

21

Ranen

Valley City Dak.

   ”

186.      

3727

 

Olaf Henriksen, sψn

2

   ”

   ”

   ”

187.      

3728

 

Hans Henriksen, sψn

½

   ”

   ”

   ”

188.      

3775

Arbeiderske

Elen Abrahamsen, ug.

20

   ”

Alexandria MN

   ”

189.      

3777

Arbeidsmand

Anton Olsen, g

28

Rψdψ

Minneapolis MN

24.5.82

190.      

3778

 

Helga Olsen, datter

2

   ”

   ”

   ”

191.      

3779

Arbeiderske

Marie Syvertsen, g.

26

   ”

   ”

   ”

192.      

3784

Gaardbruger

Ole O. Holm, g.

40

Melψ

Warren MN

31.5.82

193.      

3785

 

Oline Holm, kone, g.

42

   ”

   ”

   ”

194.      

3786

 

Edvard Holm, sψn

10

   ”

   ”

   ”

195.      

3787

 

Ole Holm, sψn

8

   ”

   ”

   ”

196.      

3788

Arbeidsmand

Kristian Sivertsen, ug.

22

   ”

   ”

   ”

197.      

3790

Tjenestepige

Ane Joakimsen, ug.

21

   ”

   ”

   ”

198.      

3791

Arbeidsmand

Aslak E. Enga, g.

36

   ”

   ”

   ”

199.      

3792

 

Helene Enga, kone, g.

30

   ”

   ”

   ”

200.      

3793

 

Hartvik Enga, sψn

5

   ”

   ”

   ”

201.      

3794

 

Inga Enga, datter

2

   ”

   ”

   ”

202.      

3795

 

Kristine enga, datter

1

   ”

   ”

   ”

203.      

3796

Arbeidsmand

Ole O. Bjerangen

30

   ”

   ”

   ”

204.      

3799

 

Kristine Bjerangen, kone, g.

28

   ”

   ”

   ”

205.      

3800

 

Kathrine Bjerangen, datter

Ό

   ”

   ”

   ”

206.      

3801

Arbeidsmand

Elling Olsen, ug.

20

   ”

   ”

   ”

207.      

3802

Fisker

Perder? J. Pedersen. g.

32

Ranen

La Crosse WI

   ”

208.      

3803

 

Anna Pedersen, kone, g.

28

   ”

   ”

   ”

209.      

3804

 

Peder Pedersen, sψn

3 ½

   ”

   ”

   ”

210.      

3805

Fisker

Karl Larsen, g.

28

   ”

Willmar MN

   ”

211.      

3806

 

Dorthea Larsen, kone, g.

37

   ”

   ”

   ”

212.      

3807

Arbeidsmand

Martin Larsen, g.

29

   ”

   ”

   ”

213.      

3808

   ”

Ole Nilsen, ug.

19

   ”

   ”

   ”

214.      

3809

Arbeiderske

Elen Larsen, g.

21

   ”

   ”

   ”

215.      

3810

 

Linas Larsen, sψn

1 ½

   ”

   ”

   ”

216.      

3811

Arbeidsmand

Hans K. Bjerangen

24

Melψ

Warren MN

   ”

217.      

3839

   ”

Ole M. Evensen, ug.

28

Ranen

Chicago IL

   ”

218.      

3879

Arbeiderske

Ida A. Larsen, ug.

23

   ”

Atwater MN

   ”

219.      

3880

Arbeidsmand

Peder J. O. Andersen Ψsterdal, ug

24

   ”

Baldwin WI

   ”

220.      

3885

   ”

Mψller Hansen, ug.

22

Nζsne

La Crosse WI

   ”

221.      

3979

   ”

Ole Nilsen, ug.

24

Melψ

Brainerd MN

   ”

222.      

4020

   ”

Ole Lexaas, ug.

68

Ranen

Grand Rapids MI

7.6.82

223.      

4030

   ”

Isak Isaksen, g.

32

Lurψ

Barneswille MN

   ”

224.      

4031

Arbeiderske

Elen Olsen, g.

22

   ”

   ”

   ”

225.      

4032

   ”

Gunhild Hansdatter, ug.

60

   ”

   ”

   ”

226.      

4033

 

Ole Isaksen, sψn

4

   ”

   ”

   ”

227.      

4034

Arbeidsmand

Bernhard Olsen, ug.

29

   ”

Canby MN

   ”

228.      

4052

Tjenestepige

Karen Finvigen, ug.

26

Nζsne

Walnut Grove MN

   ”

229.      

4053

 

Georg Strψm, sψn

2

   ”

   ”

   ”

230.      

4054

Arbeidsmand

Knud Knudsen, g.

32

Melψ

Northfield MN

   ”

231.      

4055

Arbeiderske

Ane Andreassen, g.

19

   ”

   ”

   ”

232.      

4056

 

Kornelie Andreassen

Ύ

   ”

   ”

   ”

233.      

4109

Arbeidsmand

Johannes Meland, ug.

20

Hemnζs

Fargo, Dakota

   ”

234.      

4137

Fisker

Edvard Karlsen

30

Rψdψ

St. Paul MN

   ”

235.      

4178

Arbeidsmand

Anders Olsen, g.

55

Ranen

Grove City MN

   ”

236.      

4179

   ”

Henrik Andersen

20

   ”

St. Paul MN

   ”

237.      

4180

   ”

Ole Fredriksen, ug.

20

Hemnζs

Brandon MN

   ”

238.      

4203

   ”

Julius Herset, ug.

20

Nζsne

New York

   ”

239.      

4204

   ”

Erik Huske, g.

44

   ”

   ”

   ”

240.      

4205

   ”

Anton Huske, ug.

22

   ”

   ”

   ”

241.      

4206

   ”

Hans Slestad

21

   ”

   ”

   ”

242.      

4346

Fisker

Julius Herset, ug.

20

   ”

St. Paul MN

   ”

243.      

4400

Sψmand

Peder Haakensen, g.

42

Ranen

   ”

   ”

244.      

4401

 

Haakon Pedersen, sψn

3

   ”

   ”

   ”

245.      

4402

Sψmand

 Peter Andersen

42

   ”

   ”

   ”

246.      

4403

Arbeiderske

Ingeborg Haakonsen, g.

30

   ”

   ”

   ”

247.      

4404

 

Alfred Haakensen, sψn

8

   ”

   2

   ”

248.      

4425

Arbeidsmand

Bernt Johansen, ug.

26

Rψdψ

Barnesville MN

14.6.82

249.      

4432

Arbeiderske

Kirsten M. Bjerkli

55

Hemnζs

Litchfield MN

   ”

250.      

4433

   ”

Andrine Bjerkli

53

   ”

   ”

   ”

251.      

4434

Arbeidsmand

Johan Larsen, ug.

18

   ”

Litchfield MN

   ”

252.      

4435

   ”

Sjur Olsen, g.

35

   ”

Fargo, Dakota

   ”

253.      

4436

 

Ingeborganna Olsen, kone, g.

42

   ”

   ”

   ”

254.      

4437

Arbeidsmand

Hans Johannesen, ug.

45

   ”

   ”

   ”

255.      

4438

   ”

Ole B. Hansen, ug.

20

Hemnζs

Sacred Heart MN

 14.6.82

256.      

4439

   ”

Edvard Hanssen, g.

27

Lurψ

Granite Falls MN

   ”

257.      

4440

 

Regine Hansen, kone, g.

30

   ”

   ”

   ”

258.      

4441

 

Bernt Hanssen, sψn

5

   ”

   ”

   ”

259.      

4442

 

Magrethe Hansen, datter

Ύ

   ”

   ”

   ”

260.      

4443

Arbeidsmand

Peter Gulliksen, g.

49

Hemnζs

Fargo, Dakota

   ”

261.      

4444

 

Maren Gulliksen, kone, g.

38

   ”

   ”

   ”

262.      

4445

 

Sigrid Gulliksen, datter

10

   ”

   ”

   ”

263.      

4446

 

Nils Gulliksen, sψn

8

   ”

   ”

   ”

264.      

4447

 

Johan Gulliksen, sψn

7

   ”

   ”

   ”

265.      

4448

 

Karen Gulliksen, datter

6

   ”

   ”

   ”

266.      

4449

Arbeiderske

Adrianne Jonsen, ug.

40

   ”

   ”

   ”

267.      

4450

 

Gitta Jonsen, datter

3

   ”

   ”

   ”

268.      

4451

 

Nikolai Johnsen, sψn

Ύ

   ”

   ”

   ”

269.      

4461

Arbeidsmand

Hans Nilsen, g.

30

   ”

Fargo, Dakota

   ”

270.      

4462

Arbeiderske

Kristense Nilsen, g.

32

   ”

   ”

   ”

271.      

4463

 

Nikoline Nilsen, datter

3 εr

   ”

   ”

   ”

272.      

4464

 

Ragna Nilsen, datter

1 εr

   ”

   ”

   ”

273.      

4479

Tjenestepige

Johanna Johansen, ug.

25

Ranen

New Richmond WI

   ”

274.      

4480

   ”

Petrine Petersen, ug.

21

   ”

   ”

   ”

275.      

4481

   ”

Jensine Mikkelsen, ug.

27

   ”

   ”

   ”

276.      

4482

Arbeidsmand

Erik Thomassen, ug.

64

   ”

   ”

   ”

277.      

4483

   ”

Erik Eriksen, ug.

25

   ”

   ”

   ”

278.      

4484

   ”

Ole Andersen, ug.

17

   ”

   ”

   ”

279.      

4497

   ”

Ole Tjong, g.

50

Rψdψ

Memomones MI

   ”

280.      

4505

Arbeiderske

Dorthea Seljelid, ug.

28

Ranen

Baldwin WI

   ”

281.      

4506

   ”

Olava Lorentsen, ug.

22

Nζsne

   ”

   ”

282.      

4507

Fisker

Ole Pedersen, g.

26

Ranen

   ”

   ”

283.      

4508

 

Olava Pedersen, kone, g.

59

   ”

   ”

   ”

284.      

4509

Arbeiderske

Ane Pedersen, g.

26

   ”

   ”

   ”

285.      

4510

 

Peter Pedersen, sψn

6

   ”

   ”

   ”

286.      

4511

 

Mathilde Pedersen, datter

4

   ”

   ”

   ”

287.      

4512

 

Nanna Pedersen, datter

1 ½

   ”

   ”

   ”

288.      

4720

Arbeidsmand

Elias Bratland, ug.

41

Hemnζs

Eau Claire WI

21.6.82

289.      

4722

Fisker

Jens Johansen, g.

26

Saltdal

St. Paul MN

   ”

290.      

4723

Arbeiderske

Kristine Johansen, g.

27

   ”

   ”

   ”

291.      

4724

Arbeidsmand

Villiam Knudsen, ug.

23

   ”

   ”

   ”

292.      

4725

Fisker

Edvard Hanssen, ug.

26

   ”

   ”

   ”

293.      

4726

   ”

August Olsen, ug.

39

   ”

Red Wing MN

   ”

294.      

4729

   ”

Kristen Nikolaisen, g.

30

   ”

St. Paul MN

   ”

295.      

4730

Arbeiderske

Kristine Johansen, g.

28

   ”

   ”

   ”

296.      

4731

Arbeidsmand

Johan Jψrgensen, g.

26

   ”

   ”

   ”

297.      

4733

Fisker

Hans Hanssen, g.

30

Melψ

Atwater MN

   ”

298.      

4734

 

Olava Hanssen, kone, g.

29

   ”

   ”

   ”

299.      

4735

 

Marta Hanssen, datter

3

   ”

   ”

   ”

300.      

4736

 

Hanna Hanssen, datter

Ύ

   ”

   ”

   ”

301.      

4737

Fisker

Jon Hanssen, g.

30

   ”

   ”

   ”

302.      

4738

 

Karen Hanssen, kone, g.

27

   ”

   ”

   ”

303.      

4739

 

Hilda Hanssen, datter

5 ½

   ”

   ”

   ”

304.      

4740

 

Martin Hanssen, sψn

3

   ”

   ”

   ”

305.      

4741

 

Kjerstine Hanssen

2

   ”

   ”

   ”

306.      

4742

Fisker

Albinus Kristofersen, g.

20

   ”

Northfield MN

   ”

307.      

4743

 

Eline Kristofersen, kone, g.

20

   ”

   ”

   ”

308.      

4744

 

Ole Albinussen, sψn

Ύ

   ”

   ”

   ”

309.      

4745

Fisker

Lornts Hanssen, ug.

25

   ”

Atwater MN

   ”

310.      

4746

   ”

Ole Sivertsen, ug.

20

   ”

   ”

   ”

311.      

4747

Arbeiderske

Martha Andreassen, g.

60

   ”

   ”

   ”

312.      

4748

   ”

Bergithe Karlsen, ug.

30

   ”

   ”

   ”

313.      

4749

 

Hedevig Didriksen, datter

6

   ”

   ”

   ”

314.      

4751

Fisker

Peder Abrahamsen, ug.

30

Ranen

Montevideo MN

   ”

315.      

4841

Tjenestepige

Helene Nζs, ug.

35

Lurψ

   ”

28.6.82

316.      

4844

Arbeidsmand

Kristian Jakobsen, ug.

19

   ”

   ”

   ”

317.      

4845

 

Helge Johnsen

8

   ”

   ”

   ”

318.      

4850

Arbeiderske

Mathilde Johansen, ug.

25

Nζsne

Barnesville MN

   ”

319.      

4851

 

Hanna Hanssen, datter

2

   ”

   ”

   ”

320.      

4852

 

Alfred Olsen, sψn

4 ½

   ”

   ”

   ”

321.      

4853

Arbeidsmand

Lars Bardal, ug.

28

   ”

Brainerd MN

   ”

322.      

4654

   ”

Johan Pedersen

25

   ”

   ”

   ”

323.      

4655

   ”

Ole Bardal, g.

25

   ”

Fargo, Dakota

   ”

324.      

4656

 

Helene Bardal, kone, g.

23

   ”

   ”

   ”

325.      

4657

 

Sara Bardal

1

   ”

   ”

   "

326.      

4858

Arbeidsmand

Jakob Olsen, ug.

22

Hemnζs

Fargo Dakota

   ”

327.      

4859

   ”

Hans Gabrielsen, g.

33