Emigrantprotokollene fra Trondheim. Del VIII.

Microfilm NT 117 (1867-1870), og NT 118 (1871–1888)

Utvandrere fra Moe, Ranen, Hemnes, Nesna, Lurψ, Rψdψ, Melψ og Saltdal (1883)

Noen rubrikker fra protokollene - slike som agent, fragt, kjψn, skib og forevisnings datum - er utelatt her. Rubrikk 2 er lψpenummer i emigrantprotokollen. NB! Personer kan ha blitt oversett. Sψker du navn som ikke stεr her, vennligst sjekk kilden (eller let pε andre utreisesteder, som Bodψ og Bergen).   av AEA

Dak. = Dakota, IA = Iowa, IL = Illinois, MN = Minnesota, OR = Oregon, PA = Pennsylvania, WI = Wisconsin

1883

Antall

Nr.

Stand/stilling

Navn og familieforhold

Alder

Hjemsted

Bestemmelsessted

Datum

1.            

5

Photograf

Erik Jenssen, ug.

27

Ranen

La Crosse WI

24.1.83

2.            

61

Arbeidsmand

Lornts Lorntsen, g.

32

Nζsne

Larimore Dakota

8.3.83

3.            

62

Arbeiderske

Elen Skog, ug.

22

   ”

   ”

   ”

4.            

63

Arbeidsmand

Peter J. Hanssen, ug.

21

   ”

   ”

   ”

5.            

416

   ”

Samuel Lorentsen, g.

34

Hemnζs

Baldwin WI

4.4.83

6.            

429

Arbeiderske

Anna Johansen, ug.

17

   ”

Atwater MN

11.4.83

7.            

430

   ”

Kristine Nilsdatter, ug.

24

   ”

Onalaska WI

   ”

8.            

955

Arbeidsmand

Anders Nilssen, ug.

22

Ranen

La Crosse WI

2.5.83

9.            

1237

   ”

Kristofer J. Busteraa, ug.

20

   ”

Atwater MN

9.5.83

10.         

1238

   ”

Kristofer H. Lillealteren, ug.

22

   ”

La Crosse WI

   ”

11.         

1262

   ”

Johan A. Olsen, ug.

31

   ”

Onalaska WI

   ”

12.         

1263

Tjenestepige

Jensine Larsen, ug.

20

   ”

   ”

   ”

13.         

1267

Arbeiderske

Hanna Loraas

23

Nζsne

Watson MN

   ”

14.         

1268

 

Jψrgen Loraas, broder

7

   ”

   ”

   ”

15.         

1269

 

Dona Loraas, datter

½

   ”

   ”

   ”

16.         

1315

Arbeidsmand

Ole K. Alsager, ug.

22

Rψdψ

Benson MN

   ”

17.         

1316

   ”

Johan K. Alsager, ug.

22

   ”

   ”

   ”

18.         

1317

   ”

Ole T. Olsen

26

Ranen

Chicago IL

   ”

19.         

1436

Arbeiderske

Sofie Bratland, g.

53

   ”

Motley MN

   ”

20.         

1437

Arbeidsmand

Ole Bratland, sψn, ug.

20

   ”

   ”

   ”

21.         

1438

 

Kristian Bratland, sψn, ug.

18

   ”

   ”

   ”

22.         

1439

 

Indianna Bratland, datter

11

   ”

   ”

   ”

23.         

1440

 

Thalise Bratland

9

   ”

   ”

   ”

24.         

1441

 

Jensine Bratland

6

   ”

   ”

   ”

25.         

1445

Arbeidsmand

Fredrik Spillum, ug.

25

Nζsne

Barnesville MN

   ”

26.         

1484

Snedker

Ivar Lorentsen, ug.

26

   ”

Atwater MN

16.5.83

27.         

1485

Arbeidsmand

Johannes Gulbrandsen, ug.

26

   ”

Portland OR

   ”

28.         

1486

   ”

Jon Olsen, g.

22

   ”

Sauk Centre MN

   ”

29.         

1487

 

Alf Olsen, sψn

9

   ”

   ”

   ”

30.         

1529

Arbeidsmand

Saras K. Pedersen, ug.

18

Ranen

Rushford MN

   ”

31.         

1530

Arbeiderske

Kristine Olsen, ug.

16

   ”

   ”

   ”

32.         

1531

Arbeidsmand

Israel Israelsen, g.

50

   ”

Portland OR

   ”

33.         

1532

 

Beret Israelsen, kone, g.

40

   ”

   ”

   ”

34.         

1533

 

Sara Israelsen, datter

5

   ”

   ”

   ”

35.         

1534

 

Bergine Israelsen, datter

1

   ”

   2

   ”

36.         

1627

Arbeiderske

Ingeborg Andersdatter, ug.

36

Rψdψ

Crookston MN

   ”

37.         

1741

Arbeidsmand

Karolius Pedersen, ug.

25

Hemnζs

Sacred Heart MN

23.5.83

38.         

1742

   ”

Betuel S. Jonsen, ug.

35

Nζsne

Grafton Dakota

   ”

39.         

1743

 

Kristine Jonsen, kone, g.

29

   ”

   ”

   ”

40.         

1744

 

Jon Jonsen. Sψn

3

   ”

   ”

   ”

41.         

1746

Arbeiderske

Kristine Nilssen, ug.

28

   ”

Fargo Dakota

   ”

42.         

1747

   ”

Anna Nilssen, ug.

23

   ”

   ”

   ”

43.         

1748

   ”

Petrine Anderssen, ug.

23

   ”

   ”

   ”

44.         

1750

Tjenestepige

Kristine Haukenζs, ug.

20

   ”

Kindred Dakota

   ”

45.         

1751

Arbeidsmand

Haagen Haukenζs

18

   ”

   ”

   ”

46.         

1804

Arbeiderske

Bergethe Olsen, g.

30

Rψdψ

Pelican R. MN

   ”

47.         

1805

 

Ole Olsen, sψn

4 ½

   ”

   ”

   ”

48.         

1806

 

Ingolf Olsen, sψn

3 ½

   ”

   ”

   ”

49.         

1807

 

Peter Olsen, sψn

Ύ

   ”

   ”

   ”

50.         

1833

Arbeiderske

Oline Johansen, ug.

23

Saltdalen

St. Paul MN

   ”

51.         

1844

Arbeidsmand

Johan Johansen, g.

28

Nζsne

New York

   ”

52.         

1845

 

Kristine Johansen, kone, g.

22

   ”

   ”

   ”

53.         

1846

 

Berntine Johansen, datter

1

   ”

   ”

   ”

54.         

1871

Fisker

Ole Vinther, g.

39

   ”

Willmar Canada

   ”

55.         

1872

 

Johanna Vinther, kone, g.

26

   ”

   ”

   ”

56.         

1873

 

Sigurd Vinther, sψn

2 ⅔

   ”

   ”

   ”

57.         

1874

 

Frithjof Vinther, sψn

Nζsne

Willmar Canada

23.5.83

58.         

1875

Arbeiderske

Ida Vinther, ug.

24

   ”

   ”

   ”

59.         

1876

Fisker

Isak Gulbrandsen, ug.

21

   ”

   ”

   ”

60.         

1877

   ”

Anders Pedersen, ug.

17

   ”

   ”

   ”

61.         

1879

   ”

Peder Danielsen, g.

35

   ”

Lamberton MN

   ”

62.         

1880

 

Bergitte Danielsen, kone, g.

25

   ”

   ”

   ”

63.         

1881

Fisker

Hans Nilssen, ug.

21

   ”

   ”

   ”

64.         

1882

   ”

Ludvig Larssen, ug.

20

   ”

   ”

   ”

65.         

1977

Arbeidsmand

Hans K. J. Petersen, ug.

25

   ”

Montevideo MN

   ”

66.         

1978

   ”

Bonsak Andersen, ug.

25

   ”

   ”

   ”

67.         

1979

   ”

Jakob Jakobsen, g.

31

   ”

   ”

   ”

68.         

1980

 

Maren Jakobsen, kone, g.

32

   ”

   ”

   ”

69.         

1981

Arbeidsmand

Paul      ?           ug.

20

   ”

   ?             MN

   ”

70.         

1982

Gaardbruger

Jens Hanssen, g.

72

   ”

Lake Park MN

   ”

71.         

1983

 

Elen Hanssen, kone, g.

62

   ”

   ”

   ”

72.         

1984

 

Anna Hanssen, datter

4 ½

   ”

   ”

   ”

73.         

1985

Gaardbruger

Hans Jenssen, g.

36

   ”

   ”

   ”

74.         

1986

 

Oline Jenssen, kone, g.

31

   ”

   ”

   ”

75.         

1987

Arbeidsmand

Iver Henriksen, g.

32

   ”

   ”

   ”

76.         

1988

 

Gurine Henriksen, kone, g.

44

   ”

   ”

   ”

77.         

1989

 

Kristian Henriksen, sψn

4 ½

   ”

   ”

   ”

78.         

1997

Gaardbruger

Svend Svendsen, g.

42

Nζsne

Baldwin WI

   ”

79.         

1998

 

Dortea Svendsen, kone, g.

32

   ”

   ”

   ”

80.         

1999

 

Ragnhild Svendsen, datter

10

   ”

   ”

   ”

81.         

2000

 

Sverre Svendsen, sψn

½

   ”

   ”

   ”

82.         

2001

Arbeidsmand

August Karlsen, ug.

23

   ”

   ”

   ”

83.         

2002

   ”

Edvard Pedersen, ug.

26

   ”

   ”

   ”

84.         

2003

   ”

August Jentoft, ug.

20

   ”

New York

   ”

85.         

2004

Gaardbruger

Anton Nilssen, g.

44

   ”

St. Paul MN

   ”

86.         

2005

Arbeiderske

Sara Nilssen, g.

40

   ”

Lake Park MN

   ”

87.         

2006

 

Peter Nilssen, sψn, ug.

16

   ”

   ”

   ”

88.         

2007

 

Jakob Nilssen, sψn

13

   ”

   ”

   ”

89.         

2008

 

Julianne Nilssen, datter

11 ½

   ”

   ”

   ”

90.         

2009

 

Lina Nilssen, datter

9

   ”

   ”

   ”

91.         

2010

 

Hans Z. Nilssen, sψn

4 ½

   ”

   ”

   ”

92.         

2011

 

Sebine Nilssen, datter

2 ½

   ”

   ”

   ”

93.         

2020

Fisker

Anton O. Jakobsen, ug.

31

   ”

Sioux City IA

   ”

94.         

2033

Arbeidsmand

Peder O. Valψ, g.

28

Lurψ

Canby MN

30.5.83

95.         

2034

Arbeiderske

Jensine Jensen, g.

24

   ”

   ”

   ”

96.         

2035

 

Louise Nilssen, datter

1 ½

   ”

   ”

   ”

97.         

2079

Arbeidsmand

Peder Mikkelsen, g.

62

Mo

Rush City MN

   ”

98.         

2085

   ”

Anton Olsen, ug.

26

Lurψ

Barnesville MN

   ”

99.         

2086

Arbeiderske

Olava Pedersen, g.

31

Mo

Montevideo MN

   ”

100.      

2087

 

Adolf Pedersen, sψn

4

   ”

   ”

   ”

101.      

2088

Arbeidsmand

Tψllψf Karlsen, g.

37

Melψ

Grove City MN

   ”

102.      

2089

 

Karen Karlsen, kone, g.

29

   ”

   ”

   ”

103.      

2090

 

Ole Karlsen, sψn

4 ½

   ”

   ”

   ”

104.      

2091

 

Karl Karlsen, sψn

3

   ”

   ”

   ”

105.      

2092

 

Albert Karlsen, sψn

2

   ”

   ”

   ”

106.      

2093

 

Lina Karlsen, datter

½

   ”

   ”

   ”

107.      

2094

Arbeidsmand

Ole Olsen, ug.

19

   ”

   ”

   ”

108.      

2095

   ”

Jens Johannessen, ug.

22

Lurψ

Barnesville MN

   ”

109.      

2096

   ”

Iver Olsen, ug.

23

   ”

   ”

   ”

110.      

2097

   ”

Ludvig Olsen, ug.

26

   ”

   ”

   ”

111.      

2101

Arbeiderske

Jakobia Olsen, ug.

18

Melψ

Grove City MN

   ”

112.      

2105

Arbeidsmand

Hans Nζsne

25

Nζsne

Larimore Dak.

   ”

113.      

2110

Arbeiderske

Sofie Svendsen, ug.

18

Melψ

Grove City MN

   ”

114.      

2111

   ”

Karoline Sivertsen, ug.

22

   ”

   ”

   ”

115.      

2131

Arbeidsmand

Edvard Alterskjζr, ug.

26

Ranen

Onalaska WI

   ”

116.      

2132

   ”

Thorvald Jonsen, ug.

24

   ”

Baldwin WI

   ”

117.      

2133

Arbeidsmand

Kristen Jenssen, ug.

32

   ”

Onalaska WI

   ”

118.      

2133

Arbeidsmand

Kristen Jenssen, ug.

32

   ”

   ”

30.5.83

119.      

2134

Arbeiderske

Anna Pedersen, ug.

22

   ”

   ”

   ”

120.      

2136

   ”

Mathea Abelsen, g.

28

   ”

Baldwin WI

   ”

121.      

2137

 

Ole Abelsen, sψn

4

   ”

   ”

   ”

122.      

2138

 

Axel Abelsen, sψn

2

   ”

   ”

   ”

123.      

2139

 

Alfred Abelsen, sψn

½

Ranen

Baldwin WI

30.5.83

124.      

2140

Arbeidsmand

Adolf M. Olsen

18

   ”

   ”

   ”

125.      

2194

Arbeiderske

Beret Sivertsen, ug.

30

Saltdal

New York

   ”

126.      

2241

Arbeidsmand

Elias T. Olsen, g.

27

Mo

Willmar MN

   ”

127.      

2242

 

Dina B. Olsen, kone, g.

23

   ”

   ”

   ”

128.      

2243

 

Ingeborg Olsen, datter

2

   ”

   ”

   ”

129.      

2244

 

Gjertrud Olsen, datter

Ύ

   ”

   ”

   ”

130.      

2245

Arbeidsmand

Erik Benjaminsen, ug.

23

   ”

Eau Claire WI

   ”

131.      

2250

Arbeiderske

Maren Mikkelsen, ug.

26

Mo

New York

   ”

132.      

2324

Arbeidsmand

Edvard Bratland, g.

33

Lurψ

Crookston MN

6.6.83

133.      

2368

   ”

Jakob J. Korgen

40

Hemnζs

New York

   ”

134.      

2369

Skomager

Peder Johannesen

29

   ”

Red Wing MN

   ”

135.      

2389

Fisker?

Elias Pedersen, g.

46

Mo

Portland OR

   ”

136.      

2390

Arbeiderske

Gurine Jψrgensen

45

   ”

   ”

   ”

137.      

2391

   ”

Kristina Jζger, g.

32

   ”

   ”

   ”

138.      

2392

Arbeidsmand

Knud Jζger

34

   ”

   ”

   ”

139.      

2393

   ”

Kristen Hanssen, ug.

18

   ”

   ”

   ”

140.      

2397

Tjenestepige

Kaja Pedersen

15

   ”

   ”

   ”

141.      

2403

 

Jakob Jζger

6

   ”

   ”

   ”

142.      

2404

 

Mathias Jζger

3

   ”

   ”

   ”

143.      

2405

 

Axel Jζger

½

   ”

   ”

   ”

144.      

2406

Arbeidsmand

Albert Bek, g.

25

   ”

   ”

   ”

145.      

2407

 

Jψrgine Bek, kone, g.

18

   ”

   ”

   ”

146.      

2408

Tjenestepige

Ingeborg Pedersen, ug.

24

   ”

   ”

   ”

147.      

2409

Arbeidsmand

Thomas Hanssen, ug.

25

   ”

   ”

   ”

148.      

2410

   ”

Jakob Jenssen, 24

24

   ”

   ”

   ”

149.      

2436

   ”

Adolf Pedersen, g.

27

   ”

New York

   ”

150.      

2437

Arbeiderske

Randine Hansd., g.

24

   ”

Montevideo MN

   ”

151.      

2438

 

Hans Pedersen, sψn

½

   ”

   ”

   ”

152.      

2439

Tjenestepige

Hanna Hansd., ug.

23

   ”

Willmar MN

   ”

153.      

2440

   ”

Karen Jonsen, ug.

44

   ”

Minneapolis MN

   ”

154.      

2475

Arbeiderske

Enger Knudsdatter, ug.

23

Ranen

Moorhead MN

13.6.83

155.      

2514

   ”

Anna Karoliussen, ug.

18

Hemnζs

Fargo, Dakota

   ”

156.      

2526

Tjenestepige

Ane Lilhaug, ug.

42

   ”

Starbuck MN

   ”

157.      

2527

Fisker

Adrian Larsen, ug.

32

   ”

Baldwin WI

   ”

158.      

2528

   ”

Karolius Melland, g.

48

   ”

Walcott, Dakota

   ”

159.      

2529

 

Johnelle Melland, kone, g.

55

   ”

   ”

   ”

160.      

2530

 

Johnelle Melland, datter, ug.

17

   ”

   ”

   ”

161.      

2542

Arbeiderske

Anna Five, g.

40

Melψ

New York

   ”

162.      

2543

 

Gina Five, datter

11

   ”

   ”

   ”

163.      

2544

 

Johan Five, sψn

8

   ”

   ”

   ”

164.      

2545

 

Ingeborg Five, datter

4 ½

   ”

   ”

   ”

165.      

2546

 

Lina Five, datter

3

   ”

   ”

   ”

166.      

2547

 

Anna Five, datter

6

   ”

   ”

   ”

167.      

2548

Arbeidsmand

Edvin Evensen, g.

22

Vefsn

   ”

   ”

168.      

2549

 

Petrine Evensen, kone, g.

20

   ”

   ”

   ”

169.      

2550

 

Arne Evensen, sψnn

Ό

   ”

   ”

   ”

170.      

2551

 

Emma Five

2

Melψ

Dalton MN

   ”

171.      

2252

 

Edmund Five

½

   ”

   ”

   ”

172.      

2253

Snedker

Elias Five

40

   ”

New York

   ”

173.      

2637

Fisker

Ole Jenssen, ug.

30

Mo

Merrillan WI

20.6.83

174.      

2638

Tjenestepige

Hanna Jenssen, ug.

25

   ”

   ”

   ”

175.      

2639

   ”

Beret Eriksen, ug.

25

   ”

Minneapolis MN

   ”

176.      

2729

   ”

Hanna Larssen, ug.

22

   ”

St. Paul MN

   ”

177.      

2730

Arbeidsmand

Peder Zakariassen, ug.

25

   ”

   ”

   ”

178.      

2731

   ”

Gabriel Hanssen, ug.

18

   ”

   ”

   ”

179.      

2732

   ”

Ole Jakobsen, ug.

22

   ”

   ”

   ”

180.      

2733

   ”

Peder Hanssen, g.

25

   ”

   ”

   ”

181.      

2734

 

Anna Hanssen, kone, g.

19

   ”

   ”

   ”

182.      

2735

 

Ole Hanssen

11/12

   ”

   ”

   ”

183.      

2736

Tjenestepige

Ingeborganna Pedersen

21

   ”

   ”

   ”

184.      

2775

Arbeidsmand

Jψrgen Nilssen, g.

34

Hemnζs

Lake Park MN

27.6.83

185.      

2782

Arbeidsmand

Karl Ulriksen, g.

30

Mo

Hirsher IL

   ”

186.      

2783

 

Gidsken Pedersen, kone, g.

35

   ”

   ”

   ”

187.      

2784

Tjenestepige

Lina Mikkelsen, ug.

19

   ”

   ”

   ”

188.      

2785

 

Uldrik Karlsen

2

   ”

   ”

   ”

189.      

2786

Tjenestepige

Eva Uldriksen, ug.

28

Mo

Hirsher IL

27.6.83

190.      

2787

 

Anna Karlsen, datter

½

   ”

   ”

   ”

191.      

2788

 

Anna Johansen, datter

4

   ”

   ”

   ”

192.      

2795

Jordbruger

Lars Olsen, g.

45

   ”

Merrillan WI

   ”

193.      

2796

 

Ane Olsen, kone, g.

40

   ”

   ”

   ”

194.      

2797

 

Anders Larssen, sψn

15

   ”

   ”

   ”

195.      

2798

 

Milda Larssen, datter

14

   ”

   ”

   ”

196.      

2799

 

Nils Larssen, sψn

12

   ”

   ”

   ”

197.      

2800

 

Ole Larssen, sψn

10

   ”

   ”

   ”

198.      

2801

 

Elise Larssen, datter

9

   ”

   ”

   ”

199.      

2802

 

Hans Larssen, sψn

7

   ”

   ”

   ”

200.      

2803

 

Lydianna Larssen

4

   ”

   ”

   ”

201.      

2804

 

Fredrik Larssen, sψn

2

   ”

   ”

   ”

202.      

2805

Arbeiderske

Dina M. Olsen, g.

57

   ”

Hirsher IL

   ”

203.      

2806

 

Milda Eliassen, datter

22

   ”

   ”

   ”

204.      

2807

Gaardbruger

Ulrik Granstrψm, g.

62

   ”

Merrillan WI

   ”

205.      

2808

Arbeiderske

Anna Jonsen, g.

54

   ”

   ”

   ”

206.      

2809

 

Johannes Eriksen, ug.

32

   ”

   ”

   ”

207.      

2812

Jomfru

Oline Olsen

18

   ”

Hirsher IL

   ”

208.      

2825

Fisker

Anton Andersen, ug.

30

Nζsne

New York

   ”

209.      

2914

Tjenestepige

Otelie Larssen, ug.

20

Lurψ

Chicago IL

23.6.83

210.      

2915

Arbeidsmand

Vilhelm Larssen, ug.

18

   ”

   ”

   ”

211.      

2916

Arbeiderske

Elen Larssen, enke

49

   ”

   ”

   ”

212.      

3111

Arbeidsmand

Johannes Eliassen, em.

69

Mo

Walcott Dakota

11.7.83

213.      

3112

 

Ane Eliassen, datter, ug.

39

   ”

   ”

   ”

214.      

3132

Styrmand

Mons Kirkhus, em.

35

Lurψ

St. Paul MN

   ”

215.      

3133

 

Ingeborg Kirkhus, datter

11

   ”

   ”

   ”

216.      

3134

Tjenestepige

Nikoline Nilssen

20

   ”

   ”

   ”

217.      

3265

Arbeidsmand

Lars Johansen, g.

41

Ranen

Philadelphia PA

25.7.83

218.      

3266

 

Elen Johansen, kone, g.

40

   ”

   ”

   ”

219.      

3267

 

Ludvig Johansen, sψn

4

   ”

   ”

   ”

220.      

3268

 

Anders Johansen, sψn

3

   ”

   ”

   ”

221.      

3269

 

Hans Johansen, sψn

2

   ”

   ”

   ”

222.      

3270

 

Lisa Johansen

½

   ”

   ”

   ”

223.      

3274

Arbeidsmand

Ole Anderssen, ug.

34

Mo

New York

   ”

224.      

3275

Arbeiderske

Kristine Greger, g.

65

   ”

   ”

   ”

225.      

3317

Arbeiderske

Beret Olsen, g.

38

Nζsne

Glenwood MN

1.8.83

226.      

3318

 

Birger Olsen, sψn

4

   ”

   ”

   ”

227.      

3319

 

Ole Olsen, sψn

2

   ”

   ”

   ”

228.      

3324

Arbeidsmand

Julius Kristoffersen, ug.

23

Ranen

Onalaska WI

1.8.83

229.      

3350

Tjenestepige

Karen Johansen, ug.

18

Mo

Willmar MN

   ”

230.      

3351

Sψmand

Hetman Andersen, ug.

26

   ”

Baldwin WI

   ”

231.      

3352

   ”

Johan Gulliksen, ug.

26

   ”

   ”

   ”

232.      

3498

Arbeidsmand

Laurits Hanssen, ug.

25

Hemnζs

Canby MN

22.8.83

233.      

3499

   ”

Hilmar Hanssen

24

   ”

   ”

   ”

234.      

*

   ”

Jakob Normann, ug.

27

Mo

Wabasha MN

2.10.83

235.      

*

   ”

Gabriel Normann, ug.

17

   ”

   ”

   ”

236.      

*

Tjenestepige

Elisabet Nilssen, ug.

33

   ”

   ”

   ”

237.      

*

Arbeidsmand

Albert Skar, ug.

26

Nζsne

Eau Claire WI

17.10.83

238.      

*

Tjenestepige

Johanna Olsen, ug.

27

   ”

New York

   ”

239.      

*

Arbeiderske

Kari Pedersdatter, g.

22

Hemnζs

Trempealeau WI

21.10.83

240.      

*

Arbeidsmand

Nils Abrahamsen, g.

22

   ”

   ”

   ”

241.      

*

   ”

Olaus Nilssen, ug.

30

   ”

Bismarck Dak.

   ”

242.      

*

Tjenestepige

Elisabet Kristoffersen, ug.

24

   ”

   ”

   ”

243.      

*

Arbeidsmand

Albert Olsen, g.

23

   ”

Baldwin WI

   ”

244.      

*

   ”

Elias Olsen, ug.

21

   ”

   ”

   ”

245.      

*

Tjenestepige

Kristine Andersen, ug.

21

Ranen

La Crosse WI

14.11.83

* Lψpenummer mangler i protokollen.

Notat i marg pε protokollen: 4123 utv. 1883 (fra Trondheim)

 bar

© Layout, innehεll och bilder:
Sigbert Fryxell
URL. http:/
Siden uppdatert 2008-10-11.