Slektsforskerdagen 2019

Slektsforskerdagen Lørdag 26. oktober kl. 10.00-14.00 Rana bibliotek Foredrag kl. 12.00 Ved Dag Brygfjell og Harald Brygfjell Skipper-Eli og Anders-Jørn – et sant eventyr LittLes mer

Medlemsmøte

Minner om medlemsmøte tirsdag 1.oktober kl 19.00 på menighetshuset på Røssvoll. Tema: Harry Bjerkli  snakker om de første phonetiske ruller som er bevart. Ellers lagssaker ogLes mer

Smånytt fra styret

Boksalget går godt og regnskapstallene er positive.  Medlemsturen 15 juni ble en suksess. Laget har i høst vært representert på «Kulturnatta» 12. sept., og  har somLes mer

Årsmøte 2019

Årsmøtet avvikles tirsdag 5. februar 2019, kl 1900, på menighetshuset på Røssvoll. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 27.Les mer

Loading Image