Årsmøte 2019

Årsmøtet avvikles tirsdag 5. februar 2019, kl 1900, på menighetshuset på Røssvoll.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 27. januar 2019.
Styret.
Medlemsmøte

Med ønske om et godt nytt år for våre medlemmer, starter vi opp igjen med medlemsmøter
tirsdag 8. januar kl 1900 på menighetshuset på Røssvoll.