Medlemsmøte 5. mars

Møtet avholdes på Røssvoll menighetshus tirsdag 5. mars 2019, kl 19.00

Tema:

Arnfinn Småli forteller om «Hinderåga», et lite bruk som lå på nordsiden av Ranfjorden i Nesna kommune.

Ellers andre lagssaker, og kaffespleis.
Nytt bind, nr III kommer i salg fra 1. mars

«Gård og slekt i Rana», bind lll, selges fredag 1. mars og lørdag 2. mars på Byporten og Røssvoll menighetshus  (kl 11 – 15 ).

Introduksjonspris kr 450,-   

Ordinær pris kr 500,-.  Pakkepris Bind l, ll og lll kr 1200,-

Bind lll omfatter gårdene fom gnr 30,  tom gnr 53. (Plurdalen og Skonseng)

NB: Bestiller du boka og betaler før 1. mars vil du få kjøpe boka til kampanjepris pluss porto (450,-  + 120,- , tilsammen 570,- ),  ktonr  4516.12.28544.

Boka bestilles på post@rshl.no

Husk å oppgi din adresse.

Kjøp direkte fra Rana Slektshistorielag !