Ad Vårturen 2019

Vårturen er fulltegnet. På grunn av kapasiteten på Sæterstad gård der vi skal stoppe for  noe å bite i, må vi sette strek for påmelding.  Ta kontakt med Vigdis om noe er uklart.
Bodøs historie og bilder fra Gamle Bodø

Vår gode samarbeidspart,  Viggo Eide, aktiv i «Slekt og Data Salten», har sendt oss informasjon om at det er muligheter til å kjøpe fotoboka «Bilder fra Gamle Bodø»;           100 sider i sort/hvit , med fotos fra før 2. verdenskrig.  Kr 25,- pr stk. Vips (og forhåndsbestilling ) til tlf  90789618 (Viggo).

Bodø historie bind 3 og 4 selges for kr 225,- pr stk, dvs 50 % av veiled. pris i bokhandel eller forlag.  Videre i infoskrivet  fra Viggo Eide står det:  Medlemmer som kjøper begge bindene får dem for kr 400,- samlet !

Bind 3: 1890 – 1950, bind 4 : 1950 – 2016.

De som bestiller må avtale tid og sted for henting i Bodø sentrum.

Ved sending i posten kommer kr 180,- pr forsendelse.
Medlemsmøte 7. mai

Rana Slektshistorielag har medlemsmøte 7.mai 2019, kl. 1900 på menighetshuset Røssvoll.

Lags saker.

Tema: Nostalgiske videoer.

Kaffespleis.

Velkommen.