Årsmøte 3. mars

Årsmøte tirsdag 3.mars kl 1800, på Bimbo Veikro.

Fristen for innlevering av saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, er 25. februar.

Vanlige årsmøtesaker , og servering.

Vel møtt.