Bind IV av «Gård og slekt i Rana» klar for salg.


Lansering / kampanjedager på OBS og Prix Storforshei:

18., 19. og 20. juni 2020, fra kl. 1100 til kl. 1700 alle dagene.

Bind IV                  kr.   450,-

Bind I                     kr.   495,-

Bind II og III       kr.   500,-

Pakkepris for alle fire bind  kr. 1.600,- som gjelder de tre dagene og fram til neste utgivelse(bind V).

NB : Bind IV selges for kr 450,- kun på kampanjedagene, ellers er prisen kr 500,- .

Boka er i salg hos bokhandel fra 22.06, d.å.

Bind IV omhandler gårdene nr 54 – 80, samt fjellgårdene 147/5 – 147/7

Dette er bare et første varsel. Det kommer annonse i RB, og omtale i neste nr av «Våre forfedre»