Info fra styremøte 15.04

image_pdfimage_print

Her følger div info fra møtet:

Sak 2/2021 Årsmøtet. Med bakgrunn i pandemien vedtok styret på møte 21 januar i år å avvikle årsmøtet på følgende måte:

Årsmelding, regnskap, regnskap for hovedlaget og GOSIR-gruppa, revisors beretning og valgkomiteens innstilling kunngjort i Våre Forfedre nr.1 2021. Medlemmene ble her bedt om å ta kontakt hvis de hadde bemerkninger innen 15 april.

Ingen bemerkninger mottatt og årsmøtet ansees med dette godkjent.

Sak 5/2021: Arbeidet i GOSIR.

Kristen Røssvoll orienterte om framgangen av Bind V.

I denne Coronatiden har det vært mye stopp i skrivingen, men godt arbeid nedlagt hjemmefra med bildeinnsamling og innhentning av opplysninger.

Det arbeides jevnt og trutt, men det er foreløpig ingen forventet utgivelsesdato.

Sak 8/2021: Lagets videre opplegg i vår og sommer.

P.g.a. pågående pandemi avholdes ikke medlemsmøter foreløpig. Ny vurdering til høsten.

Ref. R. Kristensen.

Styret i laget har følgende sammensetning:

Leder:                          Vigdis Seljeli Angelsen

N.leder:                        Kristen R. Røssvoll

Sekretær:                     Rannveig Kristensen

Kasserer                       Kjell Bråthen                          

Styremedlem:               Arild Rennemo           

1. varamedlem:             Bjørn Ersdal                            

2. varamedlem:             David Øverli

Revisorer:                    Gunhild Stormdalshei

                                   Sanna Mari Nilsen                   

Valgkomiten:               Arnfinn Småli

                                   Gunhild Løvstrand