Ny info fra styret

image_pdfimage_print

Arbeidet med Bind V er nå i gang igjen etter sommerferien. Men enda gjenstår en del arbeid – Covid 19 får ta den største ”skylda” for forsinkelsen.

Styret vedtok i styremøte den 06.09.21 at medlemsmøter utsettes inntil videre, og at medlemsturen utsettes til våren 2022.

Det blir arrangert ”Slektsforskerdag” den 30.oktober. Geir Valla kommer å forteller om Klemet-slekta.

20.september var GOSIR-gruppa på befaring i nedslagsfeltet for Bind V, fra Auster-Almlia t.o.m. Selforssjøen. Det er nyttig for oss alle å få se hvor de forskjellige plassene er / har vært.

Hvis noen har noe på hjertet som de ønsker å formidle eller snakke med oss om, så ta kontakt med oss.

Det er ikke for sent å levere bilder til Bind V.

Ønsker alle en fin høst.

Styret i RSHL

Vigdis Synnøve Seljeli Angelsen

Laliaveien 147

8615 Skonseng

Mobil 91 86 75 65