1

Informasjon fra styremøte 11. oktober 2021

Slektsforskerdagen 30.10.21.

Vi samarbeider med Rana bibliotek som vi har gjort de siste årene. Geir Valla holder foredrag om Klemet (ny versjon).

Kaffe og kake.

Det blir også anledning til en prat med oss i Rana Slektshistorielag.

Tirsdag 2.november kl. 1800 blir det temamøte på Askeladden.

Tormod Steen forteller om ”Telegrafruta”.

Kaffe og vafler.

Dette er et samarbeid med Rana historielag.

Bokdagene 25., 26. og 27.november 2021 på Rana bibliotek.

Vi  /  noen fra laget blir å treffe der.

Salg av bøker, slektstre og en god prat med oss.

Julebespisning 14.desember 2021.

Mer informasjon kommer senere.