1

ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes tirsdag 14. mars kl 18.00

Sted: Menighetshuset på Røssvoll

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret i hende innen 1. mars

Styret