1

Fortellerkvelder våren 2024

Godt nytt historieår!

Rana historielag og Rana Slektshistorielag fortsetter med sine fortellerkvelder hver 1. tirsdag i måneden. Fram til sommeren blir det Ranahistorier:

6. februar  –   5. mars  –  (ikke i påsken)  –  7. mai  –  4. juni

Første Ranahistorie handler om tradisjonsmat – og om Nord-Rana Bygdekvinnelag. Grethe Skar forteller.

På neste fortellerkveld kommer Kåre Hansen fra Sandnessjøen for å fortelle om Petter Dass og hans bestrebelser for å hindre at det ble bygd kirke på Mo.

Og i mai har Trond Ørjan Møllersen sagt seg villig til å snakk samiske stedsnavn i Rana.

Invitasjoner kommer etter hvert.
Årsmøte og kontingent

Tirsdag 27.februar 2023, kl. 1800 er det årsmøte. Møtet holdes på menighetshuset – Røssvoll.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 15.februar.

I nær fremtid vil lagets medlemmer motta vårt medlemsblad ”Våre forfedre”.

Og så er det tid for medlemskontingent 2024 som er 300 kroner og kan betales til konto 4510 37 97 164 eller Vipps  803080.