1

Oppdatert styre etter siste årsmøte

Leder  Vigdis S. Angelsen         Nestleder Kristen R. Røssvoll    Sekretær      Birger Angelsen   

Kasserer     Kjell Bråthen      Styremedlem    Arnstein Remmen     

1. Varam.       Bjørn Ersdal     

2. Varam.      Arnfinn Småli    

Valgkommite:     Svein M. Berggren           David A. Øverli     

Ny medlemsansvarlig er Bodil Hansen Myren

Ny redaktør for «Våre Forfedre» er Birger Angelsen

I neste nr av bladet kommer referat fra årsmøtet.