1

Medlemsturen avlyst

Medl.turen til Tjøtta 9.6.24 er avlyst p.g.a. for FÅ påmeldte.

Vigdis Synnøve Seljeli Angelsen

Laliaveien 147

8615 Skonseng

Mobil 91 86 75 65