Medlemsmøte

Det er IKKE medl.møte i dag, tirsdag 4. juni.

Sommerferie fom juni, tom august.

GOD SOMMER 🙂

 
Ad Vårturen 2019

Vårturen er fulltegnet. På grunn av kapasiteten på Sæterstad gård der vi skal stoppe for  noe å bite i, må vi sette strek for påmelding.  Ta kontakt med Vigdis om noe er uklart.
Bodøs historie og bilder fra Gamle Bodø

Vår gode samarbeidspart,  Viggo Eide, aktiv i «Slekt og Data Salten», har sendt oss informasjon om at det er muligheter til å kjøpe fotoboka «Bilder fra Gamle Bodø»;           100 sider i sort/hvit , med fotos fra før 2. verdenskrig.  Kr 25,- pr stk. Vips (og forhåndsbestilling ) til tlf  90789618 (Viggo).

Bodø historie bind 3 og 4 selges for kr 225,- pr stk, dvs 50 % av veiled. pris i bokhandel eller forlag.  Videre i infoskrivet  fra Viggo Eide står det:  Medlemmer som kjøper begge bindene får dem for kr 400,- samlet !

Bind 3: 1890 – 1950, bind 4 : 1950 – 2016.

De som bestiller må avtale tid og sted for henting i Bodø sentrum.

Ved sending i posten kommer kr 180,- pr forsendelse.
Medlemsmøte 7. mai

Rana Slektshistorielag har medlemsmøte 7.mai 2019, kl. 1900 på menighetshuset Røssvoll.

Lags saker.

Tema: Nostalgiske videoer.

Kaffespleis.

Velkommen.
Vårturen 2019

Vårtur 15. juni.

Avreise fra «Plantasjen» Mo i Rana  kl. 9.00. Turen går via Hemavan til Varntresk. Så blir det servering på Sæterstad Gård, før vi fortsetter til Hattfjelldalen og langs Røssvatnet på tur heim.

Dag Brygfjell og Per Jomar Hoel blir med og guider på turen.

Pris medlemmer kr. 300,- inkl. servering.

De som ikke er medlemmer betaler  kr. 400,-.

Bindende påmelding innen 14. mai til Rannveig Kristensen mob.nr.: 413 10 464.

Betaling til kontonr. 4510 37 97164 eller kontant ved avgang.
Medlemsmøte 2. april

På medl.møte tirsdag 2. april kl 1900, på Røssvoll menighetshus, er temaet denne gangen

«Allmenninger»,  ved David Øverli.

Kaffespleis.

Velkommen til hyggelig stund i lag med de som har en felles interesse : «SLEKT og RØTTER».
Salg av «Gård og slekt i Rana»

Inntil bind IV  er klart for salg, gjelder disse prisene for kjøp av de 3 første bindene:

Hele pakken: Bind l, ll og lll koster kr 1200,-

Enkeltbøker:

Bind l : kr 495,-

Bind ll: kr 500,-

Bind lll: kr 500,-

Minner også om at bøkene kan bestilles via nettet: post@rshl.no

og på Ark.
Medlemsmøte 5. mars

Møtet avholdes på Røssvoll menighetshus tirsdag 5. mars 2019, kl 19.00

Tema:

Arnfinn Småli forteller om «Hinderåga», et lite bruk som lå på nordsiden av Ranfjorden i Nesna kommune.

Ellers andre lagssaker, og kaffespleis.
Nytt bind, nr III kommer i salg fra 1. mars

«Gård og slekt i Rana», bind lll, selges fredag 1. mars og lørdag 2. mars på Byporten og Røssvoll menighetshus  (kl 11 – 15 ).

Introduksjonspris kr 450,-   

Ordinær pris kr 500,-.  Pakkepris Bind l, ll og lll kr 1200,-

Bind lll omfatter gårdene fom gnr 30,  tom gnr 53. (Plurdalen og Skonseng)

NB: Bestiller du boka og betaler før 1. mars vil du få kjøpe boka til kampanjepris pluss porto (450,-  + 120,- , tilsammen 570,- ),  ktonr  4516.12.28544.

Boka bestilles på post@rshl.no

Husk å oppgi din adresse.

Kjøp direkte fra Rana Slektshistorielag !
Årsmøte 2019

Årsmøtet avvikles tirsdag 5. februar 2019, kl 1900, på menighetshuset på Røssvoll.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 27. januar 2019.
Styret.