Se kalenderen.

Her er lagt ut datoer for aktiviteter ut året. Mer info komme etter hvert.
Klikk på «kalender» i menyen for å se disse.
Slektsforskerdagen 2018

Lørdag 27. oktober kl 10.00 – 14.00 på Rana Bibliotek.
Kl 12.00 starter et foredrag ved professor JON TODAL, om EDVARD MASONI, den samiske husmannsgutten som ble aktiv samfunnsdeltager i tre verdensdeler.
Edvard Masoni (1870 – 1930) vokste opp på den fattigslige boplassen Rasta i Rana. Slekta til Edvard kom fra pitesamisk reindriftsmiljø i Arjeplog og flyttet over grensen til Rana som følge av en rekke uår. Masoni ble misjonær i Kina, lege, forkjemper for kvinnenes rettigheter, og sist men ikke minst en viktig talsmann for samefolkets rettigheter og kultur.

Arr: Rana bibliotek og Rana slektshistorielag.

Vel møtt til en flott dag med enkel servering og faglig påfyll m.m. som salg av bøker og slektstavler.
Temaet på møtet 2. oktober

På dette møtet skal Bjørn Ersdal ta for seg digitalarkivet for eiendommer:
Grunnbok, panteregister og pantebøker.
Medlemsmøte 2. oktober

Tirsdag 2. oktober, kl 19.00, på Røssvoll menighetshus.
Tema ikke oppgitt i skrivende stund.
Kaffespleis som vanlig. Velkommen.
Medlemskontingent 2018

Husk å betale din medlemskontingent: 300 kroner kto.nr.: 4510.37.97164  innen 25.02.2018.
Se Lagsbutikken om bind II ,Gård og Slekt i Rana

Her ligger priser, bestillingsmåte, hvor kjøpe boka, samt kort omtale.