Medlemsmøte 5. mars

Møtet avholdes på Røssvoll menighetshus tirsdag 5. mars 2019, kl 19.00

Tema:

Arnfinn Småli forteller om «Hinderåga», et lite bruk som lå på nordsiden av Ranfjorden i Nesna kommune.

Ellers andre lagssaker, og kaffespleis.
Nytt bind, nr III kommer i salg fra 1. mars

«Gård og slekt i Rana», bind lll, selges fredag 1. mars og lørdag 2. mars på Byporten og Røssvoll menighetshus  (kl 11 – 15 ).

Introduksjonspris kr 450,-   

Ordinær pris kr 500,-.  Pakkepris Bind l, ll og lll kr 1200,-

Bind lll omfatter gårdene fom gnr 30,  tom gnr 53. (Plurdalen og Skonseng)

NB: Bestiller du boka og betaler før 1. mars vil du få kjøpe boka til kampanjepris pluss porto (450,-  + 120,- , tilsammen 570,- ),  ktonr  4516.12.28544.

Boka bestilles på post@rshl.no

Husk å oppgi din adresse.

Kjøp direkte fra Rana Slektshistorielag !
Årsmøte 2019

Årsmøtet avvikles tirsdag 5. februar 2019, kl 1900, på menighetshuset på Røssvoll.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 27. januar 2019.
Styret.
Medlemsmøte

Med ønske om et godt nytt år for våre medlemmer, starter vi opp igjen med medlemsmøter
tirsdag 8. januar kl 1900 på menighetshuset på Røssvoll.
Medlemskontingent 2018

Husk å betale din medlemskontingent: 300 kroner kto.nr.: 4510.37.97164  innen 25.02.2018.
Se Lagsbutikken om bind II ,Gård og Slekt i Rana

Her ligger priser, bestillingsmåte, hvor kjøpe boka, samt kort omtale.