1

Oppdatert styre etter siste årsmøte

Leder  Vigdis S. Angelsen         Nestleder Kristen R. Røssvoll    Sekretær      Birger Angelsen   

Kasserer     Kjell Bråthen      Styremedlem    Arnstein Remmen     

1. Varam.       Bjørn Ersdal     

2. Varam.      Arnfinn Småli    

Valgkommite:     Svein M. Berggren           David A. Øverli     

Ny medlemsansvarlig er Bodil Hansen Myren

Ny redaktør for «Våre Forfedre» er Birger Angelsen

I neste nr av bladet kommer referat fra årsmøtet.

            
Fortellerkvelder våren 2024

Godt nytt historieår!

Rana historielag og Rana Slektshistorielag fortsetter med sine fortellerkvelder hver 1. tirsdag i måneden. Fram til sommeren blir det Ranahistorier:

6. februar  –   5. mars  –  (ikke i påsken)  –  7. mai  –  4. juni

Første Ranahistorie handler om tradisjonsmat – og om Nord-Rana Bygdekvinnelag. Grethe Skar forteller.

På neste fortellerkveld kommer Kåre Hansen fra Sandnessjøen for å fortelle om Petter Dass og hans bestrebelser for å hindre at det ble bygd kirke på Mo.

Og i mai har Trond Ørjan Møllersen sagt seg villig til å snakk samiske stedsnavn i Rana.

Invitasjoner kommer etter hvert.
Årsmøte og kontingent

Tirsdag 27.februar 2024, kl. 1800 er det årsmøte. Møtet holdes på menighetshuset – Røssvoll.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 15.februar.

I nær fremtid vil lagets medlemmer motta vårt medlemsblad ”Våre forfedre”.

Og så er det tid for medlemskontingent 2024 som er 300 kroner og kan betales til konto 4510 37 97 164 eller Vipps  803080.
Bodøs historie og bilder fra Gamle Bodø

Vår gode samarbeidspart,  Viggo Eide, aktiv i «Slekt og Data Salten», har sendt oss informasjon om at det er muligheter til å kjøpe fotoboka «Bilder fra Gamle Bodø»;           100 sider i sort/hvit , med fotos fra før 2. verdenskrig.  Kr 25,- pr stk. Vips (og forhåndsbestilling ) til tlf  90789618 (Viggo).

Bodø historie bind 3 og 4 selges for kr 225,- pr stk, dvs 50 % av veiled. pris i bokhandel eller forlag.  Videre i infoskrivet  fra Viggo Eide står det:  Medlemmer som kjøper begge bindene får dem for kr 400,- samlet !

Bind 3: 1890 – 1950, bind 4 : 1950 – 2016.

De som bestiller må avtale tid og sted for henting i Bodø sentrum.

Ved sending i posten kommer kr 180,- pr forsendelse.