1

Medlemstur 2023

Medlemsturen 2023 går til Tjongsfjorden den 17. juni 2023.

Fra Mo til Kilboghavn (ca, 1,5 time), ferge derfra til Jektvik  (ca. 1 time). På Naustloftet i Jektvik serveres det frokost. Det er en  kultur kafe med en stor samling av maritimt utstyr. Vertinnen har også en tekstilsamling.

Turen fortsetter etter FV 17. Håper på en omvisning på Helgeland Smolt i Reppen.

Videre til Vågaholmen med orienteringer underveis. Retur til Jektvik og middag på Naustloftet. Det vil også bli et foredrag om innvandringen fra Rana til Rødøy.

Tidspunkt for avreise blir bestemt når sommerrutene offentliggjøres.

Begrenset til 35 deltagere.

Pris: Kr 500,- pr. person betales til konto nr. 4510.37.97164 eller Vipps nr. 803080.

Påmelding innen 1. juni til Rannveig Kristensen mobil nr. 41310464.

Mer informasjon kommer så snart vi vet mer.

Vigdis Synnøve Seljeli Angelsen

Laliaveien 147

8615 Skonseng

Mobil 91 86 75 65
Styret etter årsmøtet 2023

Leder :   Vigdis Seljeli Angelsen , nestleder   Kristen R. Røssvoll ,  sekretær    Rannveig Kristensen ,            

kasserer   Kjell Bråthen , styremedlem   Arnstein Remmen,.

1. varamedlem Bjørn Ersdal , 2. varamedlem Arnfinn Småli.
ÅRSMØTE

Årsmøte avholdes tirsdag 14. mars kl 18.00

Sted: Menighetshuset på Røssvoll

Saker som ønskes tatt opp på møtet må være styret i hende innen 1. mars

Styret
Bodøs historie og bilder fra Gamle Bodø

Vår gode samarbeidspart,  Viggo Eide, aktiv i «Slekt og Data Salten», har sendt oss informasjon om at det er muligheter til å kjøpe fotoboka «Bilder fra Gamle Bodø»;           100 sider i sort/hvit , med fotos fra før 2. verdenskrig.  Kr 25,- pr stk. Vips (og forhåndsbestilling ) til tlf  90789618 (Viggo).

Bodø historie bind 3 og 4 selges for kr 225,- pr stk, dvs 50 % av veiled. pris i bokhandel eller forlag.  Videre i infoskrivet  fra Viggo Eide står det:  Medlemmer som kjøper begge bindene får dem for kr 400,- samlet !

Bind 3: 1890 – 1950, bind 4 : 1950 – 2016.

De som bestiller må avtale tid og sted for henting i Bodø sentrum.

Ved sending i posten kommer kr 180,- pr forsendelse.
Se Lagsbutikken om bind II ,Gård og Slekt i Rana

Her ligger priser, bestillingsmåte, hvor kjøpe boka, samt kort omtale.