Info fra styremøte 15.04

Her følger div info fra møtet:

Sak 2/2021 Årsmøtet. Med bakgrunn i pandemien vedtok styret på møte 21 januar i år å avvikle årsmøtet på følgende måte:

Årsmelding, regnskap, regnskap for hovedlaget og GOSIR-gruppa, revisors beretning og valgkomiteens innstilling kunngjort i Våre Forfedre nr.1 2021. Medlemmene ble her bedt om å ta kontakt hvis de hadde bemerkninger innen 15 april.

Ingen bemerkninger mottatt og årsmøtet ansees med dette godkjent.

Sak 5/2021: Arbeidet i GOSIR.

Kristen Røssvoll orienterte om framgangen av Bind V.

I denne Coronatiden har det vært mye stopp i skrivingen, men godt arbeid nedlagt hjemmefra med bildeinnsamling og innhentning av opplysninger.

Det arbeides jevnt og trutt, men det er foreløpig ingen forventet utgivelsesdato.

Sak 8/2021: Lagets videre opplegg i vår og sommer.

P.g.a. pågående pandemi avholdes ikke medlemsmøter foreløpig. Ny vurdering til høsten.

Ref. R. Kristensen.

Styret i laget har følgende sammensetning:

Leder:                          Vigdis Seljeli Angelsen

N.leder:                        Kristen R. Røssvoll

Sekretær:                     Rannveig Kristensen

Kasserer                       Kjell Bråthen                          

Styremedlem:               Arild Rennemo           

1. varamedlem:             Bjørn Ersdal                            

2. varamedlem:             David Øverli

Revisorer:                    Gunhild Stormdalshei

                                   Sanna Mari Nilsen                   

Valgkomiten:               Arnfinn Småli

                                   Gunhild Løvstrand
Informasjon fra styret

I år har jula vara helt til påske. Kanskje det er spesielt i disse koronatider eller…

Så har vi hatt noen dager på menighetshuset og skrevet manus til Bind V.

Vi kan ikke love når den kommer i salg, for alt er avhengig av Pandemien osv.

Hvis noen har bilder eller opplysninger til oss, så ta kontakt pr. tlf, epost eller pr. brev.

Det er også plass for flere medlemmer i laget vårt og da får dere medlemsbladet vårt ”Våre forfedre”. Det er mye nytt og interessant som står der.

Vil gjerne ha stoff og bilder som vi kan bruke i bladet.

Til slutt ønsker vi dere en god påske.

Vigdis Synnøve Seljeli Angelsen
Møter i Koronatid

På styremøtet 26.10.2020 ble det vedtatt at vi ikke skal arrangere medlemsmøter sånn som Korona situasjonen for tiden er, men at vi vurderer det fortløpende.

Merk også: Slektsforskerdagen 2020 går ut på grunn av Koronaen. Den skulle være lørdag 31.10.2020.
Ny app lagt til vår meny:

Som noen allerede har oppdaget, har vi fått lagt til en ny app på den blåe menylinja vår.

Denne appen heter:  SØK I DØDSFALL, og står midt på menylinja. Appen gir oss muligheter til å søke i Digitalarkivet i søkbare lister over døde i Norge 1951-2014.

Har testet søk, og funnet at det virker.

Lykke til.
Medlemsmøte i en Koronatid

Medlemsmøter i en Korona tid.

Vi forholder oss til de restriksjoner som kommer fra det offentlige. Det vil si at det ikke avholdes medlemsmøter i denne Koronatiden.

Håper at våre medlemmer kan bruke tid på å finne fram artikler, bilder og liknende som kan brukes i ”Våre forfedre”.

 

Bind V:

Den 14.september så starter vi opp med arbeidet vårt på menighetshuset. Vi er godt i gang med arbeidet etter at noen har brukt deler av våren / sommeren til å samle / innhente opplysninger om eiere / brukere av de forskjellige gårdene. Se gårdsoversikt på vår hjemmeside.

Men det er mye arbeid igjen til boka er ferdig.

 

Salg av bøker:

Det siste halvåret har boksalget gått strålende. Kasserer og resten av styret i laget jubler og er STOR fornøyd med omsetningen.

Vi får også bestilling fra personer som bor rundt om kring i norgesland. Kjell tar seg av forsendelse av bøker og levering til bokhandlene.  Det er også mulig å kjøpe bøker av andre i styret og i GOSIR gruppa. Ta en tlf til oss, så ordner vi saken.

 

Ønsker dere en fortsatt fin august og høst som nærmer seg med stormskritt.

 

Vigdis Seljeli Angelsen (leder)
Bind IV av «Gård og slekt i Rana» klar for salg.


Lansering / kampanjedager på OBS og Prix Storforshei:

18., 19. og 20. juni 2020, fra kl. 1100 til kl. 1700 alle dagene.

Bind IV                  kr.   450,-

Bind I                     kr.   495,-

Bind II og III       kr.   500,-

Pakkepris for alle fire bind  kr. 1.600,- som gjelder de tre dagene og fram til neste utgivelse(bind V).

NB : Bind IV selges for kr 450,- kun på kampanjedagene, ellers er prisen kr 500,- .

Boka er i salg hos bokhandel fra 22.06, d.å.

Bind IV omhandler gårdene nr 54 – 80, samt fjellgårdene 147/5 – 147/7

Dette er bare et første varsel. Det kommer annonse i RB, og omtale i neste nr av «Våre forfedre»

 
GOSIR tar pause

Kort melding:

GOSIR – gruppa har tatt pause fra samlingene på Røssvoll menighetshus til over Påske.

 
Bodøs historie og bilder fra Gamle Bodø

Vår gode samarbeidspart,  Viggo Eide, aktiv i «Slekt og Data Salten», har sendt oss informasjon om at det er muligheter til å kjøpe fotoboka «Bilder fra Gamle Bodø»;           100 sider i sort/hvit , med fotos fra før 2. verdenskrig.  Kr 25,- pr stk. Vips (og forhåndsbestilling ) til tlf  90789618 (Viggo).

Bodø historie bind 3 og 4 selges for kr 225,- pr stk, dvs 50 % av veiled. pris i bokhandel eller forlag.  Videre i infoskrivet  fra Viggo Eide står det:  Medlemmer som kjøper begge bindene får dem for kr 400,- samlet !

Bind 3: 1890 – 1950, bind 4 : 1950 – 2016.

De som bestiller må avtale tid og sted for henting i Bodø sentrum.

Ved sending i posten kommer kr 180,- pr forsendelse.
Salg av «Gård og slekt i Rana»

Inntil bind IV  er klart for salg, gjelder disse prisene for kjøp av de 3 første bindene:

Hele pakken: Bind l, ll og lll koster kr 1200,-

Enkeltbøker:

Bind l : kr 495,-

Bind ll: kr 500,-

Bind lll: kr 500,-

Minner også om at bøkene kan bestilles via nettet: post@rshl.no

og på Ark.
Medlemskontingent 2018

Husk å betale din medlemskontingent: 300 kroner kto.nr.: 4510.37.97164  innen 25.02.2018.