1

Diverse dokumenter

Roger Bråten’s » Vårres liv «   

Les boka ved å trykke på overskriften. Den er utlagt for lesing på Bokhylla.no Nasjonalbibliteket.
Du kan finne på slekt og god kunnskap i denne boka. Anbefales. Takk til Roger Bråten som tillater at boka er lagt ut for almenheten.
Boka tar for seg bl.a framveksten av Rana og hvordan folk levde før i tiden.

Slekt i USA ?

Terje Nygård, tlf 958 11055, mail tenyga@gmail.com kan hjelpe deg om du står fast.
Han har program og bekjentskaper som kan hjelpe deg videre med «amerikanske søk».

Skiftebøker for Helgeland

Terje Nygård har skiftebøker for hele Helgeland. Han kan spørres om søk i disse.

Ranværinger til Vesterålen

innflyttere-til-andoy innflyttere-til-sortland innflyttere-til-oksnes

Disse listene er utarbeidet av Johan Borgos.
Han bruker kommunegrensene som de var før 1964.
Numrene er person og parkoder.
Interesserte kan henvise til disse kodene når de vil spørre Johan Borgos om utvandrete personer til Vesterålen.
Hans mailadresse er jb@nndata.no

 


 

Literatur som medlemmer kan låne

lister-over-boker-mv-til-utlan-til-medlemmer