Emigrantprotokollene fra Trondheim

Kirkebøker fra Hemnes og Rana.
(Sør- Rana og Nord-Rana)

Mantal for 1701.
Alstahoug Præstegield, Raens fierring

Emigrantprotokollene fra Trondheim.

Del I. 1867 – 1869 Del 8  1883 Del 15 1892
Del 2  1870 – 1873 Del 9  1884 – 1886
Del 3  1874 – 1877 Del 10 1887
Del 4  1878 – 1879 Del 11 1888
Del 5  1880 Del 12 1889
Del 6  1881 Del 13 1890
Del 7  1882 Del 14 1891