Om laget

image_pdfimage_print

Rana Slektshistorielag ble stiftet våren 1983. Lagets tilblivelse hadde utgangspunkt i et slektsgransker-kurs avholdt høsten 1982 med Herman Hermansen som kursleder. Etter kurset ble man enige om å stifte et lag og et interrimstyre, bestående av nevnte Hermansen, Brynhild Remmen og Hans Granberg, ble nedsatt. Alle disse er borte nå. Det første medlemsmøtet ble holdt på Meyergården Hotel, torsdag 28.4.1983. Vedtekter for laget ble vedtatt, årskontingenten ble satt til 30 kr, og navnet ble Rana Slektshistorielag. Laget førte en omflakkende tilværelse de første årene, med sporadisk pg vilkårlig møtevirksomhet, men etter hvert ble det innført regelmessige møter en gang i måneden.

Fra 1985 ble tradisjonen med utflukter innført, og det har sågar noen år forekommet både en og to – gjerne til gårder i nærområdet.

I et arbeidsmøte på Ytteren 6.4.1984 ble det vedtatt et forslag fra Geir Vatne om å lage et medlemsblad. Under utflukten i juni samme år ble det holdt avstemming over navn på bladet og David Storfjords forslag, Våre Forfedre, ble vedtatt. Det første nummeret kom ut i august dette året, og redaktør ble Geir Vatne. Andre redaktører har vært Johan Solbakk, Brynhild Remmen, Ragnar Lakså, Ann Elise Altermark, Arnfinn Småli og Carl-Anders Olsson.

Ledere av laget har vært Herman Hermansen, Ann Elise Altermark, Alfrid Johansen, Geir Vatne, Ragnar Lakså, Johan Solbakk, Arnfinn Småli, Sigbert Fryxell, Frank Endresen og Vigdis Seljeli Angelsen.

Medlemsmøtene har vært avholdt på Ytteren Somatiske, Skonseng gamle skole, LHL-senteret, Rana Bibliotek, Rana Museum, Ranheimgata 8, Nordahl Griegs gate 6, NKS-bygget i Nordlandsveien og Menighetshuset på Røssvoll. Medlemstallet er fem – seksdoblet de siste 20 – 25 årene og medlemmene befinner seg ikke bare i Rana og nabokommuner, men over hele landet og også i utlandet.

Noen år etter årtusenskiftet grodde tanken fram om en ny utgave av den gamle gårdshistorien for Rana. Denne utgaven skulle basere seg på den slektshistoriske delen, mens den historiske gårdsbeskrivelsen skulle beholdes så godt som uforandret. Arbeidsgruppa Gård & Slekt i Rana (GOSIR) ble opprettet og første bind utkom i 2016. Arbeidet foregikk på forskjellige lokasjoner, men fikk etter noen år et fast tilhold på Røssvoll menighetshus.

– Arnfinn Småli