Om laget

image_pdfimage_print

Rana Slektshistorielag ble stiftet våren 1983, og ble altså 25 år i 2008. Så får vi bare beklage at dette jubileet har gått relativt stille for seg, bortsett fra et par skikkelige kakeslabberaser ved et par anledninger. 20-årsjubileet i 2003 markerte vi derimot med historisk tilbakeblikk ved artikler i Våre Forfedre (nr 2) av nå tidligere ledere og redaktører, Ann Elise Altermark og Arnfinn Småli.
Lagets tilblivelse hadde utgangspunkt i et slektsgranskingskurs avholdt høsten 1982 med nå avdøde Herman Hermansen som kursleder. Etter kurset ble man enige om å stifte et lag og et interimstyre bestående av nevnte Hermansen, Brynhild Remmen og Hans Granberg ble nedsatt. Av disse er bare Hans Granberg (medl.nr 2) i live i dag og fremdeles aktiv i laget. Det første medlemsmøte ble holdt på Meyergården hotell, torsdag 28.04.1983. Vedtekter for laget ble vedtatt og kontingenten ble satt til kr. 30,00 pr år, og navnet ble Rana Slektshistorielag. Laget førte en omflakkende tilværelse de første årene, med sporadisk og vilkårlig møtevirksomhet, men etter hvert ble det innført regelmessige møter en gang i måneden. Fra 1985 ble tradisjonen med utflukter innført, og det har sågar noen år forekommet to – til gårder i forholdsvis nærområdet.
På et arbeidsmøte på Ytteren den 06.04.1984 ble det vedtatt et forlag fra Geir Vatne om et medlemsblad. Under utflukten i juni samme år ble det holdt avstemming over navnet på bladet, og David Storfjords forslag, Våre Forfedre, ble vedtatt. Det første nummeret kom ut i august dette året, og redaktør ble Geir Vatne. Andre redaktører har vært Johan Solbakk, Brynhild Remmen, Ragnar Lakså, Ann Elise Altermark, Arnfinn Småli og de siste årene, Carl Anders Olsson. Ledere av laget har vært Herman Hermansen, Ann Elise Altermark, Alfrid Johansen, Geir Vatne, Ragnar Lakså, Johan Solbakk, Arnfinn Småli og Sigbert Fryxell (fra 2004).
Medlemsmøtene har vært holdt på Ytteren Somatiske, Skonseng gamle skole, LHL Senteret, Rana Bibliotek og Rana Museum. I dag har vi kommet i mer ordnede forhold med eget kontor i Nordal Grigsgt 6 og der vi dele møtelokaler med Rana Kameraklubb, hvor vi håper å kunne forbli en stund framover. Da undertegnede meldte seg inn, ved årsmøtet i 1999, hadde Rana Slektshistorielag rundt 40 medlemmer. Ved årsmøtet 10 år etter vil vi ha om lag 150 flere. Medlemmene i 1998/99 holdt (stort sett i hvert fall) til i Rana, Hemnes og Lurøy. Ti år senere hører majoriteten av medlemmene til utenfor Rana: Sverige, USA og Italia, mens størsteparten er spredt utover Norge.

– Arnfinn Småli