1

Styret

Styret 2021:

Leder: Vigdis Synnøve Seljeli Angelsen
Nestleder: Kristen Røssvoll
Kasserer: Kjell Bråthen
Sekretær: Rannveig Kristensen
Styremedlem: Arnstein Remmen
Varamedlem: Bjørn Ersdal
Varamedlem: Arnfinn Småli

Epostadresse: post@rshl.no

Våre Forfedre

Redaksjonsgruppa:
Ann Elise Altermark, tlf 45636911, ann.elise@online.no
Gunhild Stormdalshei, tlf 482 34 582, Hauabakken36@gmail.com

Adresse:

Rana Slektshistorielag
Postboks 1136
8602 Mo i Rana

Møtelokale:

Røssvoll menighetshus

Telefon leder: (+47) 918 67 565

Lagets konto : 4510.37.97164
Lagets orgnr.: 993 935 433

Medlemskontingent : kr 300.-/år.